www.gotquestions.org/Polski
Pytanie: Czy akceptowalne jest przeprowadzenie komunii poza kościołem? Czy komunię można obchodzić w domu, na spotkaniu przyjaciół chrześcijan, prywatnie, itp.?

Odpowiedź:
Nabożeństwa z komunią znane również jako Wieczerza Pańska, zazwyczaj są przeprowadzane w kościołach podczas nabożeństw. Wczesny kościół jednak miał swoje nabożeństwa w domach. Kościół w Jerozolimie spotykał się w domu Marii (Dz. Apostolskie 12.12), w Filipii w domu Lidii (Dz. Apostolskie 16.40), a w Efezie w domu Akwili i Pryscyllii (1 Koryntian 16.19). W Kolosach kościół spotykał się w domu Filemona (Filemona 2). Jak dowiadujemy się z Dz. Apostolskich z 2 rozdziału, wczesny kościół spotykał się regularnie, aby słuchać nauki apostolskiej, trwać w modlitwie, wspólnocie i "łamaniu chleba", powszechnie rozumianego jako komunię (Dz. Apostolskie 2.42).

Pismo Święte jednak nie wskazuje gdzie musi odbywać się komunia. Była podawana w szpitalach i domach opieki dla chorych pacjentów. Misjonarze przebywający na wyjazdach misyjnych podawali komunię wierzącym, gdzie kościoły jeszcze nie zostały ustanowione. Niektóre rodziny same przeprowadzały nabożeństwo z komunią na specjalną okazje, takie jak Wigilia Bożego Narodzenia. Nasz Pan przebywając z uczniami w pokoju na górze, na pamiątkę Paschy ustanowił komunię. Jedyne instrukcje jakie mamy odnośnie rytuału pochodzą z bezpośrednich słów Jezusa "czyńcie to na moją pamiątkę", aż do czasu Jego ponownego przyjścia (1 Koryntian 11.24-26). Ten fragment daje nam wszystkim wskazówki jakich potrzebujemy, aby przeprowadzać poprawnie komunię i rozumieć znaczenie tego, co robimy.

W dzień Pięćdziesiątnicy, kościół został ustanowiony, od tego czasu komunia była regularnie podawana w kościele i uznawana za obrzęd kościelny. W związku z tym nabożeństwo to przeprowadzali uznani przywódcy kościoła. Ale nie ma biblijnego powodu dla jakiego Wieczerza Pańska nie może być przeprowadzana w domach wśród znajomych i rodziny, w domowych kościołach czy gdziekolwiek indziej. Ważną rzeczą nie jest lokalizacja, ale pamiątka ciała i krwi Chrystusa, przez które jesteśmy zbawieni.

© Copyright Got Questions Ministries