www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy kobiety mogą służyć w kościele jako diakoni?

Odpowiedź:
Pismo Święte nie podaje jednoznacznej odpowiedzi w kwestii tego, czy kobiety mogą służyć w kościele jako diakoni, czy też nie. Stwierdzenie, że diakoni mają być „ludźmi szanowanymi” (1 Tymoteusza 3.8; tłum. Nowe Przymierze, Liga Biblijna), a także wymóg, że ma to być “mąż jednej żony” (1 Tymoteusza 3.12), wydają się dyskwalifikować kobiety ze służby diakonów. Jednak niektórzy interpretują 1 Tymoteusza 3.11 w odniesieniu do kobiet diakonów, ponieważ greckie słowo tłumaczone jako „żony” można również tłumaczyć jako „kobiety.” Paweł najprawdopodobniej nie odnosi się tutaj do żon diakonów, ale do kobiet, które służą jako diakoni. Użycie słowa „również” w wersecie 8 sugeruje, że jest trzecia grupa przywódców, poza starszymi i diakonami. Poza tym, Paweł nie podał żadnych warunków dla żon starszych zboru, gdy wspominał o wymogach starszych zboru. Z jakiego powodu zatem miałby podawać listę wymogów dla żon diakonów? Gdyby było to ważne, aby żony przywódców zachowywały się w określony sposób, to logiczne byłoby też przyjąć, że troszczyłby się bardziej- a przynajmniej tak samo- o żony starszych, skoro służba starszych zboru jest bardziej odpowiedzialna. Ale on nie podaje żadnych wymogów dla żon starszych.

Rzymian 16.1 odnosi się do Febe, tym samym przesłaniem jakie użył Paweł w 1 Tymoteusza 3.12. Zatem nie jest to jednoznaczne, czy Paweł mówił o Febe jako diakonie czy osobie usługującej. We wczesnym kościele kobiety usługiwały troszcząc się o chorych wierzących, biednych, obcych i tych w więzieniu. Starsze kobiety miały pouczać młodsze i dzieci (Tytusa 2.3-5). Febe mogła nie być oficjalnie mianowana na „diakona”, ale Paweł szanował ją na tyle, by powierzyć jej niesamowitą odpowiedzialność dostarczenia jego listu do kościoła w Rzymie (Rzymian 16.1-2). Zatem nie mógł jej postrzegać jako podwładną czy osobę mniej zdolną, ale jako zaufanego i wartościowego członka ciała Chrystusa.

Pismo Święte nie podaje wiele argumentów, aby potwierdzić koncepcję kobiet- diakonów, ale również nie dyskwalifikuje ich z tej funkcji. Niektóre kościoły przyjęły urząd diakonis, ale większość rozróżnia w jakimś stopniu ich urząd od diakonów- mężczyzn. Jeśli kościół powołuje urząd diakonis, to przywództwo kościoła powinno zapewnić, aby diakonise przestrzegały zaleceń Pawła dotyczące służby wśród kobiet, opisanych w innych fragmentach (takich jak 1 Tymoteusza 2.11-12), tak jak przywództwo powinno być w uległości do struktury kościoła i ostatecznie do naszej władzy najwyższej, Jezusa Chrystusa.

© Copyright Got Questions Ministries