www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim jest teista?

Odpowiedź:
W najbardziej ogólnym sensie, teista jest osobą, która wierzy w przynajmniej jednego boga lub bóstwo. Teizm stoi w sprzeczności z ateizmem (zaprzeczeniem istnienia jakiegokolwiek boga) i agnostycyzmem (wierzeniem, że istnienie Boga czy bogów jest niepewne). Teizm może dotyczyć któregokolwiek z następujących światopoglądów:

Monoteizm: Monoteista jest osobą, która wierzy w jednego Boga. Monoteizm jest uznawany przez judaizm, chrześcijaństwo i islam, chociaż każda ta religia ma odmienne postrzeganie Boga.

Politeizm: Politeista wierzy w więcej niż jednego boga. Ci, którzy wierzyli w bogów kultury grecko-rzymskiej byli politeistami. Dzisiaj, ci którzy uznają wielu bogów i boginie duchów świata byliby uznani politeistami.

Deizm: Deiści wierzą w Boga (czy czasem bogów), którzy stworzyli wszechświat, ale nie działają we wszechświecie.

Panteizm/ Panenteizm: Panteiści wierzą, że bóg jest wszystkim i wszystko jest bogiem. Panenteizm również obejmuje koncepcję, że bóg czy bogowie stworzyli wszechświat materialny.

Autoteizm: Autoteista jest kimś, kto twierdzi, że on czy ona są Bogiem czy kimś oświeconym.

Zgodnie z Pismem Świętym, istnieje tylko jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię (1 Ks. Mojżeszowa 1.1). Nauczanie to nie jest dyskutowane, ale założone w Biblii. W rzeczywistości, Psalm 14.1 naucza, "Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga!" Dalej Stary Testament wyraźnie naucza monoteizmu: "Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie!" (5 Ks. Mojżeszowa 6.4). 5 Ks. Mojżeszowa 4.39 dodaje, "Dowiedz się tedy dzisiaj i weź to sobie do serca, że Pan jest Bogiem na niebie w górze i na ziemi w dole, nie ma innego!"

Zgodnie z Nowym Testamentem, Bóg istnieje jako jeden Trójjedyny Bóg składający się z Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego (Ew. Mateusza 28.19- w imię- forma pojedyncza). Wszystkie trzy Osoby Trójjedynego Boga są również wspomniane przy chrzcie Jezusa, gdy głos Boga Ojca przemówił z nieba do Jezusa, a Duch spoczął na Nim niczym gołębica (Ew. Mateusza 3.16-17).

Chrześcijanin jest teistą szczególnego rodzaju. Chrześcijanin jest monoteistą, który akceptuje pogląd o Trójjedynym Bogu i wierzy w Jezusa jako zmartwychwstałego Pana (Rzymian 10.9).

© Copyright Got Questions Ministries