www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim jest medium?

Odpowiedź:
Zarówno w czasach współczesnych, jak i starożytnych, medium to osoba, która komunikuje się z duchami, zwykle bez użycia czarów. Medium jest, dosłownie, "pośrednikiem" między światem duchów a naszym. Biblia potępia praktyki mediumiczne, a próby rozmawiania ze zmarłymi, poprzez seanse lub inne sposoby, są wyraźnie zabronione.

Czasami medium nazywane jest "kanałem", ponieważ rzekomo "przekazuje" komunikaty od zmarłych dla żyjących. Medium może komunikować się tylko z jednym lub kilkoma konkretnymi duchami (zwanymi "duchami zaprzyjaźnionymi" lub "duchami przyjaciół"), albo komunikacja może być rozproszona na wiele różnych duchów. Wiadomości mogą przychodzić w sposób dźwiękowy, wizualny lub poprzez odczucia fizyczne. Współczesne medium odróżnia się od medium psychicznego, który jedynie odczytuje "energie" osoby lub miejsca, a nie komunikuje się z rzeczywistymi duchami. (Określenie "medium psychiczne" może wprowadzać w błąd). Ponadto, medium niekoniecznie jest czarownicą, czarodziejem, czarnoksiężnikiem lub nekromantą, ponieważ medium wierzy, że ich komunikacja ze światem duchów jest wrodzoną zdolnością.

Medium są wymienione w kilku fragmentach Starego Testamentu. W 3 Ks. Mojżeszowej 20.27 medium jest potępione wraz ze spirytystami. 5 Ks. Mojżeszowa 18.10-11 jest echem 3 Ks. Mojżeszowej i rozszerza jej zakres, włączając w to wróżbitów, czarowników, czarownice, każdego, kto rzuca zaklęcia i każdego, kto praktykuje składanie ofiar z dzieci.

Wykorzystanie medium przez króla Saula w grzeszny sposób zostało zapisane w 1 Ks. Samuela 28. Prorok Samuel już nie żył, a król Saul był sfrustrowany tym, że Bóg przestał mu mówić, co ma robić przez proroków i sny. Więc król, łamiąc prawo Boże i swoje własne wcześniejsze polecenie, kazał swoim ludziom znaleźć medium, które mogłoby porozumieć się z Samuelem (1 Ks. Samuela 28.3). Medium to wywołało Samuela, a Saul skomunikował się z nieżyjącym prorokiem. Teologowie dyskutują, czy to przywołanie było fizycznym ponownym pojawieniem się Samuela, czy tylko jego obrazem. Istnieje również pytanie, czy medium rzeczywiście chciała przywołać Samuela, ponieważ wydaje się, że była całkowicie zaskoczona jego pojawieniem się - "Gdy jednak kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem" (werset 12; tłum. Biblia Warszawska). Być może była oszustką, która nie spodziewała się, że rzeczywiście zobaczy ducha, a może spodziewała się, że będzie komunikować się ze swoim "znajomym", a nie bezpośrednio z Samuelem. Tak czy inaczej, wydaje się, że Bóg pozwolił na pojawienie się Samuela, aby pokazać Saulowi jego punkt widzenia. Przesłanie proroka dla Saula było groźne (wersety 17-19), a on sam zmarł następnego dnia. 1 Ks. Kronik 10.13-14 ujawnia, że interakcja Saula z medium była ważną częścią tego, dlaczego został on zdetronizowany, a jego dynastia skrócona.

W Nowym Testamencie czary i inne związane z nimi praktyki są uważane za niewłaściwe, grzeszne zajęcia dla każdego chrześcijanina (Dz. Apostolskie 8.9 i 19.19). Ponieważ głównym celem tych działań jest komunikacja z duchami, słuszne jest włączenie medium do tych ostrzeżeń Nowego Testamentu.

Należy zauważyć, że duch, którego wywołuje medium, nie jest duchem zmarłej osoby (przypadek Samuela przemawiającego do Saula był rzadkim wyjątkiem). Historia Jezusa o bogaczu i Łazarzu z Ew. Łukasza 16.18-31 daje mocny dowód na to, że po śmierci człowieka jego dusza pozostaje albo w niebie, albo w piekle. Tak więc duchy, które komunikują się z medium, są duchami kłamliwymi (zob. 1 Ks. Królewska 22.23), które zwodzą ludzi, wierząc, że ich zagubieni bliscy komunikują się z nimi. Kiedy pogrążeni w żałobie rodzice szukają medium, aby nawiązać kontakt z ich zmarłym dzieckiem, nie zdają sobie sprawy, że duch, który do nich mówi, jest w rzeczywistości demonem udającym ich dziecko. Biblia zdecydowanie ostrzega przed jakimkolwiek zaangażowaniem w takie praktyki, w tym przed proszeniem medium o wskazówki.© Copyright Got Questions Ministries