www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaki rodzaj kariery może rozważać chrześcijanin?

Odpowiedź:
Czasami myślimy, że chrześcijanie powinni aspirować do „kariery chrześcijańskiej”, takiej jak praca w kościele czy w służbie para-/około- kościelnej. Możemy sobie uświadamiać, że chrześcijanie mogą również pracować poza murami kościoła lub poza miejscami chrześcijańskimi, ale wówczas mamy tendencję do ograniczania się do profesji "opiekuńczych". Chrześcijanie mogą być lekarzami, pielęgniarkami, nauczycielami, pracownikami zajmującymi się dziećmi, pracownikami społecznymi, funkcjonariuszami organów ścigania lub doradcami. Ale businessmanem? Prawnikiem? Technikiem? Odkrywcą? Budowniczym? Projektantem mody? Prezenterem wiadomości? Producentem telewizyjnym? Muzykiem? Artystą? Nie mamy tendencji do rekomendowania tych zajęć spośród najbardziej pożądanych zawodów dla chrześcijanina. Nie ma nic biblijnego w tak ograniczającej postawie.

Chrześcijanie mogą rozważać prawie każdy rodzaj kariery. Paweł napisał do Koryntian, "Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach [...] Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym; ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego [...] Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany" (1 Koryntian 7.17, 20-21, 24). Paweł nie mówi wierzącym, aby opuszczali swoje obecne zajęcia i stawali się misjonarzami czy pastorami. On mówi, aby pozostali tam gdzie są i służyli Bogu właśnie tam. Paweł napisał coś podobnego do Kolosan, "i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu" (Kolosan 3.17). Nie jest tak bardzo ważne to, co robimy, ale dla kogo to robimy. Wielbimy Boga gdy pracujemy wytrwale i z radością, czy to jako pastor, inwestor, aktor, mama wychowująca dzieci, sprzedawca czy w innej pracy.

Wybór kariery może być trudny. Oczywiście jest to kwestia do modlitwy. Powinieneś poszukiwać Bożego kierownictwa odnośnie jego woli dla twojego życia. Może być również pomocne, aby zbadać określone dary jakimi Bóg cię obdarzył. Każdy z nas jest inny (1 Koryntian 12; Rzymian 12.4-8) z unikatowymi pragnieniami, talentami i zainteresowania, i do wyjątkowych celów. Pomocne jest również porozmawianie z tymi, którzy nas dobrze znają. Tacy ludzie mogą udzielić nam mądrej porady (Ks. Przyp. Salomona 15.22), często przekazując nam przydatne informacje. Warto również przeprowadzić rozmowę z kimś pracującym w swojej potencjalnej dziedzinie zawodowej, spędzić z nim dzień w pracy lub zostać wolontariuszem w dziedzinie, która Cię pociąga.

Chrześcijanie mogą rozważyć każdą karierę w której będą mogli uwielbiać Boga i używać swoich wyjątkowych cech z którymi ich Bóg stworzył. Oczywiście są pewne zawody, które z natury są hańbiące dla Boga- większość z nich nie do końca legalna, na przykład prostytucja czy pornografia. Ale każda kariera, która nie wymaga popełniania grzechu, jest godną pochwały pracą chrześcijańską i może być wykonywana na chwałę Boga (Kolosan 3.23).

© Copyright Got Questions Ministries