www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Chrześcijanin i interpretacja snów? Czy nasze sny pochodzą od Boga?

Odpowiedź:
GotQuestions.org nie oferuje usług chrześcijańskiej interpretacji snów. Nie interpretujemy snów. Wierzymy, że sny poszczególnych osób i ich znaczenie są sprawą tylko pomiędzy tymi osobami, a Bogiem. Czy Bóg nadal przemawia przez sny? W Piśmie Świętym występują opisy tego, jak Bóg wielokrotnie przemawiał do ludzi poprzez znaczenie snów. Przykładami mogą być Józef syn Jakuba (Ks. Rodzaju 37:5-10), Józef, mąż Marii (Ew. Mateusza 2:12-22), Salomon (1 Ks. Królewska 3:5-15), i kilka innych osób (Ks. Daniela 2:1; 7:1; Ew. Mateusza 27:19). Jest również proroctwo proroka Joela (Ks. Joela 2:28), cytowane przez Apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich 2:17, które wymienia, że Bóg, używa snów. Tak więc prostą odpowiedzią jest – tak, Bóg może mówić i mówi poprzez sny.

Jednakże, jest różnica między tym, jak zastosujemy tę prawdę w dzisiejszych czasach. Jedna rzecz, o której musimy pamiętać, to fakt, że Biblia jest ukończona i dotyczy wszystkiego, czego potrzebujemy, od teraz, aż do wieczności. To nie znaczy, że dzisiaj Bóg nie czyni cudów lub nawet nie mówi przez sny. Różnica polega na tym, że Bóg już objawił sposób, w jaki postanowił postępować z rodzajem ludzkim od chwili obecnej do wieczności – zrobił to w Biblii. Cokolwiek Bóg mówi, niezależnie czy jest to sen, wizja, „cichy wewnętrzny głos” etc., będzie się całkowicie zgadzało z tym, co już objawił w Swoim Słowie. Snom nie można nadawać większego autorytetu ponad ten, jaki posiada Pismo Święte. Tak więc powtórzmy, JEŚLI Bóg miałby przemówić do kogoś we śnie, jego przesłanie byłoby całkowicie zgodne z Jego Słowem (Pismem Świętym). Ze względu na nasze przekonanie o inspiracji, autorytecie i wystarczalności Pisma, uważamy za mało prawdopodobne, że dzisiaj Bóg regularnie przemawia przez sny. W tym samym momencie nie możemy definitywnie zaprzeczyć tej możliwości, bazującej na Piśmie.

Jeśli miałeś sen i czujesz, że być może dał ci go Bóg, z modlitwą badaj Pismo Święto i utwierdź się w przekonaniu, że sen pozostaje w zgodzie z tym, co ono mówi. Jeśli tak, z modlitwą rozważ czego Bóg oczekuje od ciebie w odpowiedzi na twój sen (Ks. Jakuba 1:5). W Piśmie, kiedykolwiek ktoś doświadczył snu od Boga, On zawsze sprawiał, że znaczenie snu stawało się jasne, poprzez posyłanego do osoby anioła lub posłańca (Ks. Rodzaju 40:5-11; Ks. Daniela 2:45; 4:19). Kiedy Bóg mówi do nas, sprawia też, że Jego przesłanie jest dla nas jasno zrozumiałe.

© Copyright Got Questions Ministries