www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest Teoria Inteligentnego Projektu?

Odpowiedź:
Teoria Inteligentnego Projektu mówi, że „aby wyjaśnić całość informacji bogatej w struktury biologiczne, potrzebne są inteligentne przyczyny, i te przyczyny są doświadczalnie wykrywalne”. Pewne biologiczne cechy sprawiają, że nie możemy się zgodzić ze standardową teorią Darwina, która mówi o stworzeniu świata w wyniku „przypadku”. Uważamy, że człowiek został zaprojektowany. Skoro logiczny projekt wymaga inteligentnego projektanta, fakt, że ktoś coś zaprojektował oznacza, że Projektant istnieje naprawdę. Są trzy najważniejsze argumenty na Teorię Inteligentnego Projektu: (1) całość nieredukowalna, (2) całość złożona i (3) zasada antropologiczna.

(1)Całość nieredukowalna została zdefiniowana przez Michaela Behe w książce pt. „Czarne Pudełko Darwina” jako „...pojedynczy system, który składa się z kilka dopasowanych oddziałujących na siebie nawzajem części, co ma wpływ na podstawowe funkcje, gdzie usunięcie jakiejkolwiek części spowoduje, że system przestanie funkcjonować”. Autor po prostu uznał, że życie składa się z przeplatających się wzajemnie części, które są od siebie uzależnione, tak by były przydatne. Przypadkowa mutacja genetyczna może przyczynić się do rozwoju nowej części, ale nie może przyczynić się do równoległego rozwoju licznych części, które muszą działać, by cały system działał prawidłowo. Na przykład, ludzkie oko jest oczywiście bardzo przydatnym systemem. Bez gałki ocznej ( która jest sama w sobie systemem nieredukowalnym), nerwu optycznego i kory wzrokowej, przypadkowo zmutowane oko właściwie przestaje produktywnie wpływać na przetrwanie gatunku, i dlatego zostaje wyeliminowane przez proces doboru naturalnego. Oko jest przydatnym systemem, tylko pod warunkiem, że wszystkie jego części są obecne i działają właściwie w tym samym czasie.

(2) „Wyszczególniona całość” jest pojęciem, które, skoro wyszczególnioną całość można odnaleźć w organizmach, mówi o istnieniu jakieś formy kierownictwa, które musi wyjaśnić ich pochodzenie. Argument o wyszczególnionej całości uznaje, że jest niemożliwe dla złożonych systemów, by zostały one rozwinięte przez przypadkowe procesy. Na przykład, w pokoju, gdzie znajduje się 100 małp i 100 maszyn do pisania, może w końcu dojść do napisania kilku słów, albo być może nawet do napisania zdania, ale nigdy nie doszłoby do napisania jednej ze sztuk Szekspira. A o ile bardziej skomplikowany jest proces życia z punktu widzenia biologii, niż sztuka Szekspira?

(3)Zasada antropologiczna mówi o tym, że świat i wszechświat są „świetnie przystosowane” do tego, by zapewnić życie na ziemi. Gdyby stosunek cząsteczek w atmosferze ziemi został zmieniony nieznacznie, wiele gatunków bardzo szybko przestałoby istnieć. Gdyby ziemia była kilka mil bliżej albo dalej od słońca, wiele gatunków przestałoby istnieć. Istnienie i rozwój życia na ziemi wymaga tak wielu warunków, by były one doskonale „dostrojone”, że byłoby niemożliwe, aby wszystkie te warunki zaistniały przez przypadek i w chaotyczny sposób.

Choć Teoria Inteligentnego Projektu nie stara się zidentyfikować źródła inteligencji ( czy to był Bóg czy też UFO, itp.), ogromna większość teoretyków Inteligentnego Projektu składa się z teologów. Uważają oni, że pojawienie się projektu zapewniającego istnienie naturalnego świata dowodzi istnienia Boga. Jest jednakże także kilku ateistów, którzy nie mogą odrzucić, że dowód na projekt jest silnym argumentem, ale nie są skłonni do tego, by uznać Osobę Boga Stwórcy. Skłaniają się oni ku temu, by interpretować te dane jako dowód, że ziemia została zaludniona pewnego rodzaju rasą mistrzowskich stworzeń spoza planety ziemi ( obcych przybyszów).

Teoria Inteligentnego Projektu nie jest biblijnym Kreacjonizmem. Ważne jest rozróżnienie między tymi dwoma poglądami. Biblijni Kreacjoniści wychodzą od wniosku, że biblijny opis stworzenia jest czymś, w co można wierzyć, czymś właściwym; życie na Ziemi zostało zaprojektowane przez Inteligentnego Stwórcę ( Boga). Szukają zatem naukowych dowodów, by poprzeć ten wniosek. Teoretycy Inteligentnego Projektu wychodzą od dowodów naukowych i docierają dzięki nim do wniosku, że życie na Ziemi zostało zaprojektowane przez Inteligentnego Stwórcę ( kimkolwiek mógłby On być).

© Copyright Got Questions Ministries