www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są imiona aniołów w Biblii?

Odpowiedź:
Biblia opisuje anioły jako potężne duchowe istoty, które Bóg stworzył, aby wykonywały określone prace zarówno w niebie jak i na ziemi. I chociaż Biblia często wspomina o "zastępie" aniołów, to podaje imiona tylko kilku.

Gabriel jest najbardziej znanym aniołem pojawiającym się w Piśmie Świętym. Za każdym razem, gdy jest wspomniany, widzimy go jako posłańca, aby przekazać mądrość lub szczególne przesłanie od Boga. W Ks. Daniela, Gabriel objawia się Danielowi, aby wyjaśnić pewne wizje Boga przekazane Danielowi na temat czasów ostatecznych (Ks. Daniela 8.15-27; 9.20-27). Chociaż Daniel wciąż miał trudność w zrozumieniu wizji, wyjaśnienia Gabriela, wraz z innymi biblijnymi informacjami na temat czasów ostatecznych, pozwoliły nam wysnuć niektóre wnioski na temat tego jak czasy ostateczne się rozegrają.

Gabriel również pojawia się w Nowym Testamencie. Objawia się Zachariaszowi w świątyni, aby przekazać wiadomość, że żona Zachariasza- Elżbieta, powije syna Jana. Gabriel również przyszedł do Marii z ogłoszeniem o narodzinach Chrystusa. Później, Józef otrzymał od Gabriela wskazówki podczas kilku jego wizyt. Ze względu na monumentalne znaczenie tych kształtujących historię orędzi, wydaje się prawdopodobne, że Gabriel jest jednym z głównych posłańców Boga.

Drugim aniołem, którego Biblia wymienia z imienia to Michał, który funkcjonuje bardzo odmiennie od anioła Gabriela. Michał jest archaniołem, co oznacza "głównego anioła"; tytuł ten wskazuje, że Michał piastuje wysoką pozycję w niebie. Chociaż nie jest pewne czy Michał jest jedynym archaniołem, istnieje taka możliwość, zgodnie z Judy 1.9, gdzie Michał jest określony jako „archanioł Michał.” Jeśli istnieją inni archaniołowie, prawdopodobnie przewodzi im Michał.

Michał pojawia się w Biblii, zazwyczaj w jakiegoś rodzaju bitwie. Walczy z upadłymi aniołami (tymi, którzy zgrzeszyli przeciwko Bogu i stali się demonami) i szatanem w imieniu Boga i Jego ludu. Michał pojawia się kilkukrotnie w Ks. Daniela jako wojownik (zobacz Ks. Daniela 10.21 oraz 12.1). W jednym przypadku, anioł Gabriel opisuje Michała jako walczącego przeciwko demonicznemu księciu "królestwa perskiego", umożliwiając Gabrielowi dotarcie do Daniela i wyjaśnienie mu wizji (Ks. Daniela 10.13).

Michał jest również widziany w Ks. Objawienia, gdzie zwalcza wielkiego smoka- szatana- podczas czasów ostatecznych (Ks. Objawienia 12.7-9). Fakt, że Michał prowadzi armię aniołów przeciwko samemu szatanowi potwierdza wysoką rangę i moc Michała.

Jeśli upadłe anioły znajdują się na liście aniołów wymienionych w Biblii, należy wspomnieć o jeszcze dwóch imionach: Lucyfera/ szatana i Apollyona/ Abaddona. Lucyfer sprzeciwił się Bogu i został wyrzucony z nieba wraz z aniołami, które za nim poszły. Przed jego buntem, Lucyfer był pięknym i potężnym stworzeniem; ale pragnął równości z Najwyższym Bogiem i dlatego stał się bezbożny i przeklęty (Ks. Izajasza 14.12-18; Ew. Łukasza 10.18). Znany jest teraz jako szatan i jest głównym wrogiem Boga, pragnie zwieść i zniszczyć całą ludzkość (Ew. Jana 10.10). Apollyon/ Abaddon jest kolejnym upadłym aniołem, wspomnianym w Ks. Objawienia 9.11 i prowadzi armię demonów czasów ostatecznych.

© Copyright Got Questions Ministries