www.gotquestions.org/PolskiIle lat miał Mojżesz, kiedy umarł? Jak długo żył Mojżesz?

Odpowiedź:
Zgodnie z 5 Ks. Mojżeszową 34.7, "A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat w chwili swojej śmierci, ale wzrok jego nie był przyćmiony i nie ustała jego świeżość" (tłum. Biblia Warszawska). Jak Mojżesz był w stanie dożyć 120 lat? I w jaki sposób Mojżesz był w stanie dożyć 120 lat, zachowując przy tym swoją siłę i witalność?

Życie Mojżesza można podzielić na trzy okresy po czterdzieści lat. Według Dz. Apostolskich 7.23, przez pierwsze czterdzieści lat swojego życia Mojżesz był zasadniczo członkiem egipskiej rodziny królewskiej. Gdy Mojżesz zdecydował się stanąć po stronie ludu Izraela zamiast Egipcjan, został zmuszony do życia na wygnaniu przez kolejne czterdzieści lat swojego życia (Dz. Apostolskie 7.30). Następnie, wrócił do Egiptu, aby uwolnić naród izraelski z niewoli i żył kolejne czterdzieści lat (Dz. Apostolskie 7.36). Tak więc Mojżesz był księciem przez czterdzieści lat, wygnanym pasterzem przez czterdzieści lat, a następnie przywódcą narodu wyzwolonych niewolników przez czterdzieści lat.

Można by pomyśleć, że to, czego Mojżesz nauczył się jako książę Egiptu przez czterdzieści lat, przygotowało go do bycia przywódcą Izraela podczas czterdziestoletniej wędrówki po pustyni. Pan chciał jednak, by Mojżesz nauczył się pokory. Czterdzieści lat jakie Mojżesza przeżył w roli pasterza nauczyło go pokory i polegania na Panu. 4 Ks. Mojżeszowa 12.3 mówi: "Mojżesz był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, którzy są na ziemi". Doświadczenie i szkolenie Mojżesza w ciągu pierwszych osiemdziesięciu lat jego życia przygotowały go do bycia przywódcą Izraela. Jednak to jego bezpośrednia relacja z Bogiem uczyniła z Mojżesza potężnego i bogobojnego przywódcę (2 Ks. Mojżeszowa 33.11).

Warto zauważyć, że kiedy Mojżesz zmarł w wieku 120 lat, nie umarł ze starości. Stało się tak pomimo faktu, że w czasach Mojżesza typowa długość życia była znacznie krótsza niż 120 lat. Mojżesz został nadnaturalnie wzmocniony i ochroniony przed skutkami starzenia się; umarł, ponieważ Bóg wypełnił to, co zaplanował dla Mojżesza. Bóg posłużył się Mojżeszem, aby wybawić Izraelitów z niewoli egipskiej, spisać Boże Prawo i doprowadzić Izraelitów do granic Ziemi Obiecanej. Z powodu nieposłuszeństwa Mojżesza wobec Pana w 4 Ks. Mojżeszowej 20.1-12, Bóg nie pozwolił Mojżeszowi wejść z Izraelitami do Ziemi Obiecanej. Tak więc, gdy Izraelici byli gotowi do wejścia i objęcia ziemi w posiadanie, Mojżesz wszedł na górę Nebo i zobaczył ziemię z góry, a następnie Pan zabrał go do domu (5 Ks. Mojżeszowej 34.1-7). 120 lat życia Mojżesza to doskonały przykład na to, że naśladowca Boga jest "niezniszczalny", dopóki Boży plan dla niego nie zostanie wypełniony.