www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg zabrał Henocha i Eliasza do nieba zanim umarli?

Odpowiedź:
Biblia przedstawia Henocha i Eliasza jako jedyne osoby, które Bóg zabrał do nieba zanim umarły. 1 Księga Mojżeszowa 5,24 mówi nam, że "Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg." 2 Księga Królewska 2,11 mówi nam "... oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba." Henoch jest opisany jako ktoś kto "chodził z Bogiem przez 300 lat" (1 Mojżeszowa 5,23). Eliasz był być może najpotężniejszym Bożym prorokiem w Starym Testamencie. Są również proroctwa mówiące o powrocie Eliasza (Ks. Malachiasza 4,5-6).

Dlaczego Bóg zabrał Henocha i Eliasza? Biblia nie podaje konkretnej odpowiedzi. Niektórzy spekulują, że zostali wzięci w celu przygotowania ich do roli w czasach ostatecznych, być może jako dwóch świadków z Ks. Objawienia 11,3-12. To jest możliwe, jednak Biblia dokładnie o tym nie mówi. Być może Bóg zechciał oszczędzić Henochowi i Eliaszowi doświadczenia śmierci za ich wspaniałą, pełną wiary służbę i posłuszeństwo. Jakakolwiek byłaby to przyczyna, Bóg ma swój cel i mimo, iż nie zawsze rozumiemy Boże plany i cele wiemy, że "Jego drogi są doskonałe" (Psalm 18,30).

© Copyright Got Questions Ministries