www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czego naucza Biblia o handlu ludźmi?

Odpowiedź:
Mówiąc najprościej, handel ludźmi to współczesne określenie niewolnictwa. Za każdym razem, gdy dana osoba jest zmuszana do pracy, niezależnie od przyczyny, jest to definiowane jako handel ludźmi.

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje handel ludźmi jako "werbowanie, transport, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osób za pomocą groźby lub użycia siły lub innych form przymusu, uprowadzenia, oszustwa, podstępu, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczania lub przyjmowania płatności lub korzyści w celu uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą, w celu wykorzystania. Wykorzystywanie obejmuje co najmniej, wykorzystywanie prostytucji innych osób lub inne formy wykorzystywania seksualnego, pracę lub usługi przymusowe, niewolnictwo lub praktyki podobne do niewolnictwa, zniewolenie lub pobranie organów".

Eksperci zauważyli, że handel ludźmi jest najszybciej rozwijającą się działalnością przestępczą na świecie i jedną z najbardziej lukratywnych. Międzynarodowa Organizacja Pracy oszacowała wartość branży handlu ludźmi na ponad 31 miliardów dolarów rocznie w 2005 roku. Niektórzy szacują, że aż 29 milionów ludzi na całym świecie żyje w niewoli, co stanowi ponad dwukrotność liczby niewolników transportowanych podczas całego transatlantyckiego handlu niewolnikami.

Problem jest niewątpliwie duży i wciąż narasta. Czego Biblia naucza o handlu ludźmi? Odpowiedź na to pytanie nie jest możliwa bez jasnego zrozumienia Bożej wartości ludzkiego życia. Biblia podaje, że kiedy Bóg stworzył ludzi, stworzył ich na swój obraz (1 Ks. Mojżeszowa 1.26). Każde życie ma wielką wartość, a Bóg kocha wszystkie osoby.

W rezultacie Bóg naucza miłości do bliźniego (Ew. Mateusza 19.19), a także miłości do potrzebujących (Ew. Łukasza 10.25-37). Jezus był tym, który nauczał Złotej Zasady: "A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy" (Ew. Mateusza 7.12). Co więcej, Ks. Przyp. Salomona 31.8-9 uczy nas: "Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych! Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość!" ( tłum. Biblia Warszawska). Wszystkie te zasady z pewnością odnoszą się również do osób skrzywdzonych w wyniku nielegalnego handlu ludźmi.

W jaki sposób ludzie mogą dziś praktykować te biblijne zasady pomagania osobom znajdującym się w niewoli? Po pierwsze, musimy modlić się za tych, którzy są w niewoli. Jak zauważa List Jakuba 5.16: "Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego". Boża moc jest wyraźnie potrzebna, aby nastąpiła odpowiednia zmiana w problemie handlu ludźmi.

Po drugie, musimy wypowiadać się w imieniu potrzebujących (Ks. Przyp. Salomona 31.8-9). Osoby w naszych szkołach, firmach, kościołach i społecznościach często nie są świadome problemu handlu ludźmi i tego, jak można im pomóc. Być może Bóg wzywa cię, byś był jedną z osób, które zabiorą głos i pomogą zapewnić sprawiedliwość tym, którzy nie mają głosu w tej sprawie.

Po trzecie, musimy działać, aby pomóc tym, którzy są w niewoli. Działania te mogą obejmować różne środki, począwszy od wolontariatu w organizacji przeciwdziałającej handlowi ludźmi, poprzez darowizny finansowe, aż po nauczanie na ten temat w miejscu zamieszkania. W ostatnich latach pojawiło się coraz więcej organizacji, które zapewniają chrześcijanom nowe możliwości służby w tym obszarze.

Dodatkowym sposobem na zapewnienie praktycznej pomocy jest wspieranie sprawiedliwego handlu i produktów wytwarzanych przez osoby, które doświadczyły handlu ludźmi. Produkty sprawiedliwego handlu obejmują produkty sprzedawane przez tych, którzy przestrzegają praktyk eliminujących wszelkie nieuczciwe praktyki pracy, w szczególności niewolnictwo. Kawa, herbata, czekolada i świeże kwiaty to popularne produkty, które oferują alternatywy sprawiedliwego handlu, aby pomóc utrzymać niewolnictwo poza łańcuchem dostaw.

Podsumowując, handel ludźmi jest rażącym poniżeniem mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali stworzeni na obraz Boga. Jako naśladowcy Chrystusa mamy obowiązek modlić się, wypowiadać się przeciwko handlowi ludźmi i współczesnemu niewolnictwu oraz żyć w sposób, który pomoże zmienić życie osób dotkniętych tym tragicznym przestępstwem.