www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest hadis w islamie?

Odpowiedź:
Hadisy to zebrana ustna tradycja o Mahomecie - tradycja, która ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu wierzeń muzułmanów. W islamie głównym świętym tekstem jest Koran, który według muzułmanów został podyktowany Mahometowi przez najwyższe bóstwo, Allaha. Objawienie to jest stosunkowo mało szczegółowe. Pod każdym względem islamskie doktryny mają solidniejsze źródło w hadisach niż gdziekolwiek indziej. Tradycje te, w powiązaniu z Koranem, stanowią podstawę większości islamskich doktryn i praktyk.

Biblia i Koran nie są do siebie podobne pod względem formy, historii, stylu czy miejsca, jakie zajmują w swoich religiach. W przeciwieństwie do przeważającej części Biblii, Koran nie jest linearny ani tematyczny. Jest to raczej zebrana seria oddzielnych stwierdzeń. Rozdziały nie są uporządkowane chronologicznie. Jeszcze bardziej mylące jest to, że stwierdzenia te nie mają szerszego kontekstu w samym Koranie; są to głównie dyktanda Mahometa, nic więcej. Koran jest również znacznie krótszy niż Biblia, około dwóch trzecich długości Nowego Testamentu. Oznacza to, że istnieje znacznie mniej kontekstu dostępnego do interpretacji. Poza tym muzułmanie twierdzą, że Koran można właściwie zrozumieć tylko w jego oryginalnym języku, więc osoby nieznające tego dialektu nie są w stanie naprawdę go przeczytać.

Czynniki te wymagają obszernego wyjaśnienia w celu zastosowania Koranu. Po śmierci Mahometa islamscy uczeni zebrali zapisy komentarzy osób, które miały z nim styczność. Dotyczyło to zwłaszcza jego żon i generałów wojskowych. Podczas gdy Koran rzekomo zawiera bezpośrednie cytaty wypowiedziane przez Mahometa w imieniu Allaha, hadisy składają się ze wspomnień o opiniach i postępowaniu Mahometa, zachowanych przez jego towarzyszy.

Jak można się spodziewać, istnieje ogromna liczba wspomnień przekazanych przez przyjaciół i rodzinę Mahometa. Niektóre z tych relacji różnią się między sobą, a nawet są ze sobą sprzeczne. Uczeni islamscy skategoryzowali tradycje zawarte w hadisach według tego, jak dobrze są one potwierdzone. Muzułmanie szczególnie preferują tradycje z nieprzerwanym łańcuchem opisującym sposób, w jaki tradycja została przekazana. Taka analiza jest niezwykle subiektywna - w rzeczywistości różne sekty współczesnego islamu niejasno określają, które hadisy akceptują, a które odrzucają. Na przykład muzułmanie sunnici i szyici zasadniczo opierają się na zupełnie innym zestawie hadisów. Nawet między dwoma poszczególnymi muzułmanami można znaleźć fragmenty hadisów, które wspierają obie strony przeciwnego poglądu.

Poszczególne zbiory hadisów mogą zawierać ponad dziesięć tysięcy odrębnych stwierdzeń. Dwa najważniejsze i najbardziej szanowane zbiory hadisów znane są jako zapis Sahih Muslim i zapis Sahih al-Bukari. Uważa się, że są to najlepiej poświadczone i najbardziej wiarygodne zapisy towarzyszy Mahometa.

Hadisy znacznie komplikują zrozumienie islamskich wierzeń i praktyk. Pomimo tego, że obie są określane jako "wiary Abrahama", islam zasadniczo różni się od judeochrześcijaństwa. Różnice te obejmują "łańcuch poleceń", który religie te stosują, jeśli chodzi o podstawowe wierzenia doktrynalne. Hadisy zostały opisane jako jedyny filtr, przez który można zdefiniować i zrozumieć islam.

W bardzo ogólnym sensie można porównać względny status Koranu i hadisów do Konstytucji Stanów Zjednoczonych i opinii niektórych sędziów. Istnieje zwięzły, fundamentalny dokument - Koran / Konstytucja - który wymaga bardziej szczegółowej interpretacji. Różni ludzie będą interpretować hadisy / pisma sądowe w różny sposób na temat intencji oryginalnego dokumentu. Oryginalny dokument jest ostatecznym autorytetem, ale w praktyce obszerne komentarze na temat dokumentu i jego autorów kształtują system. To porównanie jest wprawdzie słabe, ale może być pomocne dla tych, którzy starają się zrozumieć różne role, jakie Biblia i Koran odgrywają w swoich wyznaniach.© Copyright Got Questions Ministries