www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie są grzechy śmiertelne?

Odpowiedź:
Katolicyzm rzymski naucza, że grzechy śmiertelne są korzeniem i źródłem wszystkich grzechów. Najwcześniejszy pierwowzór tej doktryny został napisany w IV wieku przez mnicha imieniem Evagrius Ponticus, który pierwotnie wymienił osiem „złych myśli”: obżarstwo, pożądanie lub nierząd, skąpstwo, osowiałość lub smutek, gniew, przygnębienie lub apatia, próżność i duma. Później to zgrupowanie ośmiu elementów zostało zredukowanych do siedmiu "grzechów głównych" czy "grzechów śmiertelnych." Dzisiaj, lista tych grzechów śmiertelnych brzmi następująco: pycha, chciwość, pożądanie, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo.

Grzechy śmiertelne biorą swoją nazwę od łacińskiego słowa caput, oznaczającego "głowę." Tomasz z Akwinu później nie nazwie ich "grzechami", ale "wadami." Tomasz z Akwinu oświadczył, że grzech śmiertelny to taki, który ma upragniony cel, tak że pragnąc go, człowiek popełnia wiele grzechów. Wszystkie grzechy można wywieść z konkretnego występku jako źródła. Na przykład, jeśli mężczyzna pożąda żonę bliźniego, ten występek może skłonić go do cudzołóstwa, do okłamywania wielu ludzi, do zaniedbania lub porzucenia rodziny, a może nawet do fizycznego zranienia. Mnożące się grzechy człowieka są napędzane początkowym grzechem głównym, jakim jest pożądanie.

Prawdą jest, że pycha, chciwość, pożądanie, obżarstwo, złość i lenistwo są grzechami, i prawdą jest, że takie złe pragnienia w sercu prowadzą do innych grzechów (zobacz Ew. Mateusza 15.19). Ale źle byłoby myśleć, że tych siedem grzechów głównych czy siedem grzechów śmiertelnych jest gorszych w oczach Boga niż jakikolwiek inny grzech. Wszystkie grzechy w oczach Boga są równe; wszystkie są "nietrafieniem do celu." Kradzież nie jest gorsza od pychy, a chciwość nie jest gorsza niż kłamanie; nie ma małych grzechów czy wielkich grzechów, ponieważ wszystkie grzechy są równie obraźliwe dla naszego świętego i czystego Boga. Bóg nie może i nie pozwoli na żaden grzech w Jego świętej obecności- na żaden (Ks. Habakuka 1.13).

Grzechy główne lub grzechy śmiertelne nie są określone taką nazwą w Biblii; jednak Pan wspomina o niektórych rzeczach, których nienawidzi podając ich listę: "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi" (Ks. Przyp. Salomona 6.16-19). Wszystkie grzechy skutkują śmiercią (Rzymian 6.23). Chwała niech będzie Bogu, że przez krew Jezusa Chrystusa wszystkie nasze grzechy są wybaczalne — nawet „główne grzechy”.

© Copyright Got Questions Ministries