www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak mogę rozpoznać głos Boży?

Odpowiedź:
Postawione pytanie było zadawane przez wiele wieków. Samuel słyszał głos Boży, ale nie rozpoznał go do czasu, kiedy nie pouczył go o tym Heli (1 Księga Samuela 3:1-10). Gedeon miał fizyczne objawienie od Boga ale dalej powątpiewał w to, co usłyszał, do tego stopnia, że poprosił, by Bóg potwierdził Swoje słowo znakiem, nie jednym, ale trzykrotnym (Księga Sędziów rozdział 6, zwłaszcza wersety 17-22, 36-40)! Kiedy słyszymy jakiś głos, skąd możemy wiedzieć, że jest on Boży? Po pierwsze, mamy coś, czego nie mieli Gedeon i Samuel. Mamy kompletne Pismo Święte, Słowo zainspirowane przez Boga, które możemy czytać, studiować i nad którym mamy rozmyślać. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 List do Tymoteusza 3:16-17). Czy masz pytania dotyczące jakiegoś tematu lub decyzji, którą masz podjąć w swoim życiu? Zobacz, co Biblia mówi na ten temat. Bóg nigdy nie będzie prowadził cię lub kierował niezgodnie z tym, co naucza i obiecuje w swoim Słowie (List św. Pawła do Tytusa 1:2).

Po drugie, aby usłyszeć Boży głos, musimy go rozpoznać. Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną” (Ewangelia wg św. Jana 10:27). Mogę osobiście odnieść się do tego wersetu, choć zwierzęta, o których tu mowa, są stadem. Mój teść ma gospodarstwo. Za każdym razem, kiedy odwiedzamy go, mogę liczyć na to, że przynajmniej raz dziennie pojadę z nim, by doglądać jego stada krów. Mój teść może wyjść na chwilę z ciężarówki, powiedzieć kilka miłych słów, a chwilę później samochód jest otoczony krowami, czekającymi gorliwie na garść słomy. Ale jeśli ja otworzę drzwi ciężarówki, stado rozproszy się po całym pastwisku. Zatem jaka jest różnica? Stado przebywa z moim teściem raz dziennie, czasem dwa bądź więcej razy. Ze względu na ich dzienne spotkanie z tym, który je karmi, i troszczy się o nie, krowy czują się dobrze w jego towarzystwie, i mogą natychmiastowo rozpoznać pośród siebie obcego. Jeśli mamy znać Boży głos, musimy spędzać z nim codziennie czas.

Miej pewność, że codziennie spędzasz wysokiej jakości czas w modlitwie z Bogiem, że studiujesz Pismo Święte, i że rozważasz Jego słowo. Im więcej czasu spędzasz w bliskiej społeczności z Bogiem i z Jego Słowem, tym łatwiej będzie ci rozpoznać Jego głos i Jego prowadzenie w twoim życiu. Pracownicy banku są szkoleni w tym, by rozpoznać oszustów: poznają tak dobrze prawdziwe pieniądze, że łatwo im rozpoznać fałszywe. Mamy znać Boże Słowo tak dobrze, że kiedy Bóg przemówi lub poprowadzi nas jakoś, będzie to dla nas jasne, że to Bóg. Bóg mówi do nas tak, że możemy rozpoznać prawdę. Choć Bóg czasem mówi do ludzi w sposób słyszalny, najpierw czyni to przez swoje Słowo, ale niekiedy także przez Ducha Świętego przemawia do naszego sumienia. Mówi też przez różne okoliczności i przez innych ludzi. Gdy konfrontujemy to, co słyszymy, z Bożym Słowem, uczymy się rozpoznawać Boży głos.

© Copyright Got Questions Ministries