www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Ew. Tomasza?

Odpowiedź:
Ew. Tomasza jest koptyjskim manuskryptem odkrytym w 1945r. w Nadż Hammadi w Egipcie. Ten manuskrypt zawiera 114 wypowiedzi przypisanych Jezusowi. Niektóre z nich przypominają jego wypowiedzi znajdujące się w Ew. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Inne wypowiedzi były nieznane do czasu ich odkrycia, a nawet sprzeczne z tym, co jest zapisane w czterech Ewangeliach.

Pewnego grudniowego dnia w 1945 r., w dolinie Nilu, dwóch egipskich chłopów szukało lokalnej odmiany kruchych skał azotanowych, które można by wykorzystać jako nawóz. Natknęli się na duży słój, wysoki na około metr, ukryty za głazem. W środku znaleźli zbiór starożytnych, oprawionych w skórę ksiąg czy kodeksów. Miejsce, w którym znaleziono księgi, znajduje się w odległości kilku mil od miejsca, w którym znajdował się wczesny klasztor, założony przez założyciela monastycyzmu chrześcijańskiego „cenobickiego” w Egipcie, Pachomiusza. Nadż Hammadi- pobliska wioska nadała nazwę temu niezwykłemu zbiorowi.

Biblioteka Nadż Hammadi zawiera pięćdziesiąt dwa teksty napisane na papirusie po koptyjsku, zebranych w trzynastu częściach, dwanaście z nich ma swoje oddzielne, skórzane oprawy. Czterdzieści z nich wcześniej było nieznanych współczesnym uczonym. Większość z pism ma charakter gnostycki. Na strzępach papieru znalezionych w oprawie ośmiu kodeksów widnieją daty wskazujące, że księgi powstały w połowie IV w., a przynajmniej jedna z nich najwyraźniej pochodzi z klasztoru. Starania dotyczące bardziej precyzyjnego datowania ksiąg nadal trwają. Ogólnie można powiedzieć, że kolekcja pochodzi z około połowy IV w. Teksty koptyjskie mogły być o wiele lat starsze, a oryginały (prawdopodobnie napisane po grecku lub aramejsku), z których wykonano przekłady koptyjskie, mogły być jeszcze wcześniejsze.

Czy Ew. Tomasza powinna być w Kanonie?

Pierwsze sobory kościelne kierowały się następującymi zasadami, aby ustalić, czy księga Nowego Testamentu była naprawdę natchniona przez Ducha Świętego: 1) Czy autor był apostołem, lub czy miał bliski związek z apostołem? 2) Czy księga została ogólnie przyjęta przez Ciało Chrystusa? 3) Czy księga zawierała spójność doktryny i nauczania ortodoksyjnego? 4) Czy księga zawierała dowody wysokich wartości moralnych i duchowych, które odzwierciedlałyby działanie Ducha Świętego?

Ew. Tomasza nie spełnia wszystkich tych testów. Ew. Tomasza nie została zapisana przez ucznia Jezusa Tomasza. Wcześni przywódcy chrześcijańscy powszechnie rozpoznali Ew. Tomasza jako fałszerstwo. Ew. Tomasza została odrzucona przez znakomitą większość pierwszych chrześcijan. Ew. Tomasza zawiera wiele nauczeń, które są sprzecza z biblijnymi Ewangeliami i resztą Nowego Testamentu. Ew. Tomasza nie nosi znaków dzieła natchnionego Duchem Świętym.

Czy są jeszcze inne argumenty, które wykluczają Ew. Tomasza aby była ujęta w Biblii? Jeśli przeanalizujemy 114 powiedzeń zawartych w tym piśmie, to znajdziemy takie, które są podobne do istniejących wypowiedzi, niektóre są nieco inne, ale większości nie można znaleźć nigdzie w całości samego Pisma. Pismo Święte zawsze musi samo siebie potwierdzać, a większość wypowiedzi w Ew. Tomasza nie może być potwierdzonych nigdzie indziej w Piśmie Świętym.

Jednym z argumentów za wykluczeniem Ew. Tomasza z Biblii jest jawna „tajemnica” przypisywana tym 114 wypowiedziom przez samo dzieło. Nigdzie w Piśmie Świętym Słowo Boże nie jest podane "w tajemnicy", ale jest dane dla wszystkich, aby było czytane i rozumiane. Ew. Tomasza wyraźnie stara się zachować w swoich słowach atmosferę tajemnicy.

Ew. Tomasza jest ewangelią gnostycką, wyznającą gnostycki punkt widzenia odnośnie chrześcijaństwa. Ew. Tomasza jest po prostu heretyckim fałszerstwem, podobnie jak Ew. Judasza, Ew. Marii czy Ew. Filipa. Prawdopodobnie ksywka ucznia Tomasza "wątpiący Tomasz" jest tutaj właściwa. Wszyscy powinniśmy wątpić w Ew. Tomasza!

© Copyright Got Questions Ministries