www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Ew. Judasza?

Odpowiedź:
Gdzieś w latach 70-tych dwudziestego wieku w jaskini odkryto kopię "Ew. Judasza." Okoliczności odkrycia zostały opisane jako podejrzane, a ci, którzy posiadali kopię, domagali się wygórowanych kwot za starożytny manuskrypt. Przez dekady, żadna instytucja nie była chętna zapłacić za towar z powodu jego wątpliwego pochodzenia. Ostatecznie manuskrypt Ew. Judasza został zakupiony przez fundację ze Szwajcarii. Istnienie manuskryptu Ew. Judasza zostało upublicznione w 2004 r., ale faktyczne wydanie treści kodeksu było wielokrotnie opóźniane, ostatecznie wydano je w kwietniu 2006 r. Uważa się, że pierwotny zapis Ewangelii Judasza datowany jest na około 150 r. po Chr., przy czym kodeks egipski pochodzi z końca III w. Według różnych relacji nawet jedna trzecia kodeksu nie istnieje lub jest nieczytelna.

Przed tym odkryciem, jedynym odniesieniem do Ew. Judasza były pisma chrześcijanina z II w. Ireneusza (z Lyonu). Ireneusz ostatecznie napisał, że Ew. Judasza była "zmyśloną historią" długiej linii heretyków i buntowników przeciwko Bogu. Ostatecznym przesłaniem Ew. Judasza jest to, że Jezus chciał, aby Judasz go zdradził, ponieważ było to konieczne do wypełnienia planu Jezusa. Gdyby planem Jezusa było to, aby Judasz go zdradził, dlaczego Jezus miałby nazwać Judasza „synem zatracenia” (Ew. Jana 17.12) i stwierdzić, że byłoby lepiej, gdy Judasz nigdy się nie urodził (Ew. Mateusza 26.24)? Gdyby Judasz po prostu wypełniał wskazówki Jezusa, z jakiego powodu popełniłby samobójstwo, gdy widział że Jezus został skazany (Ew. Mateusza 27.5)?

Ew. Judasza jest ewangelią gnostycką, opowiadającą się za gnostyckim punktem widzenia odnośnie chrześcijaństwa. Ew. Judasza jest zwyczajnym heretyckim fałszerstwem, podobnie jak Ew. Tomasza, Ew. Marii (Magdaleny) i Ew. Filipa. Tak jak Judasz Iskariota odrzucił Jezusa i zdradził Go pocałunkiem, tak Ew. Judasza odrzuca prawdziwą ewangelię i prawdę o Bogu z oszukańczym pozorem ważności.

© Copyright Got Questions Ministries