www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest Ew. Filipa?

Odpowiedź:
Podobnie jak Ew. Tomasza, Ew. Filipa jest zbiorem wypowiedzi, przypisywanych Jezusowi. Ew. Filipa skupia się w dużej mierze na "sakramencie małżeństwa" jako "uświęconej tajemnicy." Ew. Filipa nie twierdzi, że została napisana przez ucznia Jezusa Filipa. Jest zatytułowana "Ewangelia według Filipa", z powodu tego, że Filip był jedynym uczniem Jezusa, który tak miał na imię (73.8).

Najbardziej kompletny manuskrypt Ew. Filipa został odkryty w bibliotece Nadż Hammadi w Egipcie w 1945r. Jest napisany w języku koptyjskim i datowany na około IV w. po Chr. Ew. Filipa jest ewangelią gnostycką, przedstawiającą gnostycki punkt widzenia na temat Jezusa i Jego nauczania. Podczas gdy w Ew. Filipa znajduje się kilka wersetów, które przypominają cztery biblijne ewangelie, czytanie Ew. Filipa odsłoni wiele różnic nie do pogodzenia i całkowicie inne przesłanie odnośnie tego kim był Jezus i co przyszedł uczynić.

Najbardziej interesujące w Ew. Filipa jest to, co mówi o relacji Jezusa z Marią Magdaleną. W swojej popularnej książce Kod Leonarda da Vinci, autor Dan Brown wskazuje na Ew. Filipa jako dowód małżeństwa Jezusa z Marią Magdaleną. Jednak Ew. Filipa nigdzie nie stwierdza, że Jezus był żonaty z Marią Magdaleną. Nie stwierdza nawet, że Jezus miał związek romantyczny z Marią. Jedna część, która porusza tę kwestię jest mocno zniszczona z kilkoma partiami, których nie można odczytać. Tutaj jest to co Ew. Filipa stwierdza, gdzie „...” oznacza brakujące fragmenty: „i towarzyszką … Marii Magdaleny … więcej niż … uczniowie … całują ją … w nią … resztę uczniów … powiedzieli do niego … dlaczego kochasz ją bardziej niż wszystkich z nas?" Nawet jeśli zakładamy, że Jezus całował Marię Magdalenę, tekst nie wskazuje niczego innego aniżeli przyjacielskiej relacji. Mężczyzna całujący kobietę w policzek, chociaż rzadkie w tamtej kulturze, w żadnym wypadku nie jest wskazaniem na romantyczną relację.

W każdym razie, nawet jeśli Ew. Filipa wyraźnie stwierdzałaby, że Jezus był żonaty z Marią Magdaleną, nie czyniłoby to tej koncepcji prawdą. Ew. Filipa nie została napisana przez apostoła Filipa czy kogokolwiek kto kiedykolwiek spotkał Jezusa osobiście. Oryginalne pismo Ew. Filipa jest datowane najwcześniej na III w. po Chr., przynajmniej 200 lat po śmierci Jezusa. Jedyną wartością studiowania Ew. Filipa jest to, aby poznać jakie herezje istniały we wczesnych wiekach kościoła chrześcijańskiego.

© Copyright Got Questions Ministries