www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Eliasz musi powrócić zanim nastaną czasy ostateczne (Ks. Malachiasza 3.23-24)?

Odpowiedź:
Księga Malachiasza 3.23-24 jest intrygującą przepowiednią: "Oto Ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą." Do dzisiejszego dnia, podczas żydowskiej uczty sederowej przygotowuje się jedno puste krzesło przy stole w oczekiwaniu, że powróci Eliasz, aby głosić Mesjasza zgodnie ze słowem Malachiasza.

Zgodnie ze słowami Malachiasza 3.24 powodem powrotu Eliasza jest zwrócenie serc ojców i ich dzieci względem siebie. Innymi słowy, celem będzie pojednanie. W Nowym Testamencie, Jezus ujawnia to, że Jan Chrzciciel był wypełnieniem proroctwa Malachiasza: "Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana; jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść" (Ew. Mateusza 11.13-14). Słowa te pojawiają się również w Ew. Marka 1.2-4 oraz Ew. Łukasza 1.17; 7.27.

W szczególności z Malachiaszem 3.23-24 związany jest fragment z Ew. Mateusza 17.10-13: "I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz? A On, odpowiadając, rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu."

"Uczonymi w Piśmie" byli żydowscy nauczyciele Prawa, w większości faryzeusze i saduceusze, którzy zapewniali interpretacje pism żydowskich. Piotr, Jakub i Jan byli zaznajomieni z ich nauczaniem i zapytali Jezusa o Eliasza po tym jak ujrzeli Jezusa z Mojżeszem i Eliaszem podczas przemienienia (Ew. Mateusza 17.1-8). Jezus jasno stwierdził, że Eliasz już przyszedł, ale na nieszczęście, nie rozpoznano go i został zabity. Jezus wówczas przepowiedział, że On również zginie z rąk swoich przeciwników (17.12).

Krótkie spojrzenie na służbę Jana Chrzciciela ukazuje wiele znaczących dowodów, że był on "Eliaszem." Po pierwsze, Bóg przepowiedział, że dzieło Jana będzie takie jak Eliasza (Ew. Łukasza 1.17), Po drugie, ubierał się jak Eliasz (2 Ks. Królewska 1.18 oraz Ew. Mateusza 3.4). Po trzecie, podobnie jak Eliasz, Jan Chrzciciel głosił na pustyni (EW. Mateusza 3.1). Po czwarte, oboje głosili przesłanie pokuty/upamiętania. Po piąte oboje przeciwstawiali się królom i mieli wysoko postawionych przeciwników (1 Ks. Królewska 18.16-17 oraz Ew. Mateusza 14.3).

Niektórzy twierdzą, że Jan Chrzciciel nie był Eliaszem który miał przyjść, ponieważ Jan sam mówił, że nie jest Eliaszem." I zapytali go: Kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem. Prorokiem jesteś? I odpowiedział: Nie" (Ew. Jana 1.21). Istnieją dwa wyjaśnienia tych pozornych sprzeczności. Po pierwsze, ponieważ Eliasz nigdy nie umarł (2 Ks. Królewska 2.11), wielu rabinów żyjących w I wieku nauczało, że Eliasz nadal żył i że ponownie pojawi się przed nadejściem Mesjasza. Gdy Jan zaprzeczył, że jest Eliaszem, mógł przeciwstawić się tej koncepcji, że był on prawdziwym Eliaszem zabranym do nieba w rydwanie ognia.

Po drugie, słowa Jana mogą wskazywać na różnicę pomiędzy poglądem Jana o sobie samym a poglądem Jezusa na jego temat. Jan mógł po prostu nie postrzegać siebie jako wypełnienie słów Malachiasza 3.23-24, a Jezus tak. Zatem nie ma w tym sprzeczności; pokorny prorok przekazujący uczciwą opinię o samym sobie. Jan odrzucił zaszczyty (por. Ew. Jana 3.30), a jednak Jezus przypisał Janowi spełnienie proroctwa Malachiasza w odniesieniu do powtórnego przyjścia Eliasza.

Jak Eliasz, Jan nawoływał ludzi do pokuty i życia w posłuszeństwie, przygotowując ludzi swojego pokolenia na przyjście Jezusa Chrystusa, tego Jedynego, który miał przyjść "aby szukać i zbawić to, co zginęło " (Ew. Łukasza 19.10) oraz ustanowić misję pojednania (2 Koryntian 5.18).

© Copyright Got Questions Ministries