www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak katolicy są w stanie odprawiać egzorcyzmy, jeśli wiele ich wierzeń jest niebiblijnych?

Odpowiedź:
W filmach takich jak "Egzorcysta" i "Egzorcyzmy Emily Rose"- z których oba są luźno oparte na rzeczywistych wydarzeniach – demony są wyrzucane przez katolickich księży. To spowodowało, że niektórzy się zastanawiają czy takie egzorcyzmy są prawdziwe, jak mogą być odprawiane przez katolików, skoro katolicy nie są chrześcijanami.

Po pierwsze, stwierdzenie "katolicy nie są chrześcijanami" jest zbyt szerokie/ obszerne. Religia katolicka naucza wielu rzeczy, które są sprzeczne ze Słowem Bożym, ale szczerze wierzący nadal istnieją w Kościele Katolickim i wiele dobrego robią dla świata. Bycie katolikiem nie czyni nikogo chrześcijaninem, ale też nie powstrzymuje nikogo przed byciem chrześcijaninem. Proszę przeczytaj następujące artykuły: "Czy katolicyzm jest fałszywą religią? Czy katolicy są zbawieni?" oraz "Jestem katolikiem, dlaczego powinienem rozważyć to, czy zostać chrześcijaninem?".

Po drugie, cuda można sfałszować (2 Tesaloniczan 2.9). Jezus powiedział, że niektórzy, którzy nie są naprawdę Jego, mogą nadal dokonywać cudownych znaków — w tym egzorcyzmów — w Jego imieniu. W Ew. Mateusza 7.22-23 Jezus ostrzegał, "W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie." W Dniu Sądu, będą tacy, którzy wyganiali demony i sądzili, że zostaną zbawieni, ponieważ dokonywali dobrych uczynków. Przyjęli manieryzm chrześcijaństwa i przyjęli mentalną zgodę na niektóre z jej doktryn, ale byli chrześcijanami tylko z nazwy. Nigdy nie powierzyli swojego życia Chrystusowi. W czasie sądu, ci nominalni chrześcijanie przekonają się, że ich zewnętrzny pokaz duchowości nie wystarczy, aby zasłużyć na wejście do nieba; wszelkie cuda, których dokonywali, były wzmacniane przez coś innego aniżeli Ducha Świętego. Niestety wielu dzisiaj ludzi utrzymuje niebezpieczną filozofię, że dobre uczynki mogą przynieść zbawienie.

Szatan ma określoną moc, którą używa aby zwieść i rozproszyć. Magowie na dworze faraona byli zdolni sfałszować wiele cudów jakich dokonał Mojżesz (2 Ks. Mojżeszowa 7.22; 8.7). Jednak ich magia była ograniczona, a Boża moc przytłaczała ich sztuczki (2 Ks. Mojżeszowa 7.11-12). Równie dobrze może być tak, że katolickie egzorcyzmy są podobnymi „cudami”, zaprojektowanymi po to, by uwiarygodnić doktrynę katolicką i „udowodnić” moc talizmanów i rytuałów.

Dz. Apostolskie 19.13-16 podaje przykład egzorcystów, którzy nie znali Pana Jezusa, a jednak próbowali użyć Jego mocy do wypędzania demonów: "A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: Zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było siedmiu synów niejakiego Scewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili. A odpowiadając zły duch, rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni? I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu." Prawdziwa moc nie jest w wymawianiu imienia Jezusa, pokropienie świętą wodą czy dotykanie stuły, ale poprzez osobiste poznanie Jezusa.

Demony są prawdziwe. Szatan jest prawdziwy. Jednak szatan jest mistrzem oszustów i ojcem kłamstwa (Ew. Jana 8.44; 2 Koryntian 11.14). Zdolność demonów do zwabienia naiwnych ludzi w swoje pułapki często przewyższa naszą zdolność wykrywania pułapek (2 Koryntian 2.11; 1 Piotra 5.8). Jeśli ukrywanie się w ludzkim ciele miałoby się temu przysłużyć, demon mógłby to zrobić. Lub, jeśli miałoby posłużyć udawanie, że wychodzi na komendę, może to również zrobić. Szatan mógłby bardzo dobrze współdziałać z niezbawionym egzorcystą, aby rozdmuchać jego dumę i wzmocnić wiarę w jego władzę nad złem. Celem „wystawienia” egzorcyzmów może być głębsze uwięzienie tych, którzy przychodzą po pomoc do katolickich przywódców.

Jedyną mocą, która gwarantuje pokonanie szatana za każdym razem jest moc Ducha Świętego spoczywającego w wierzącym, który jest wyposażony w zbroję Bożą (Efezjan 6.11-17; 2 Koryntian 10.4). Gdy poddajemy się Bogu, możemy zastosować słowo: "przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was" (Jakuba 4.7).

© Copyright Got Questions Ministries