www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy powinien być wymóg posiadania formalnego wykształcenia biblijnego wobec człowieka, którzy chce rozpocząć służbę pastorską?

Odpowiedź:
Apostoł Paweł mówi nam w Efezjan 4.11-12, że gdy mężczyzna czuje powołanie na urząd ewangelisty, pastora i nauczyciela, to jest to dar od Boga do pracy dla kościoła. Celem darów duchowych jest wyposażenie członków kościoła do życia w usługiwaniu Bogu. Celem szkolenia w seminarium jest przygotowanie do służby tych, którzy aspirują do urzędu przywódcy w pracy dla Pana. Paweł instruował Tymoteusza oraz podobnie nas dzisiaj, aby przygotować mężczyzn do ról przywódczych w kościele: "A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać" (2 Tymoteusza 2.2)

Formalny trening biblijny pomaga zapewnić, by służba Słowa Bożego nie tylko była zachowana, ale aby rozkwitała w kościele. Pierwszą wskazówką, że ktoś kto aspiruje do urzędu starszego, biskupa czy pastora jest powołanie przez Boga, czyli pragnienie tego zadania. Paweł mówi nam, że "Prawdziwa to mowa: Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie" (1 Tymoteusza 3.1). Jeśli ktoś jest mocno przekonywany do tego, że jest powołany do służby Słowa, powinien starać się odkryć swoje dary i przygotować siebie na odpowiedzenie na to wezwanie. To jest jeden z powodów dla jakich seminaria i uniwersytety chrześcijańskie funkcjonują i dlaczego zabieganie o uzyskanie formalnej edukacji może być spójne z powołaniem danego człowieka do takiej służby. Podczas gdy formalna edukacja biblijna jest ważna i wartościowa, Bóg może sprawić, że człowiek bez formalnego wykształcenia biblijnego może być wspaniałym pastorem czy starszym.

Powołanie kogoś przez Pana do pracy w kościele nie służy jedynie kościołowi; odbywa się również przez kościół. Młodzi ludzie powinni być zachęcani do poszukiwania takiego powołania, jak mówił Paweł Tymoteuszowi (1 Tymoteusza 3.1). Ale idealnie byłoby, aby ostateczne potwierdzenie pochodziło od kościoła, który zarówno szkolił daną osobę jak i testuje jego dary w codziennej służbie. Słudzy Słowa są ambasadorami Chrystusa, Głowy Kościoła. Głoszenie ewangelii i wzywanie zgubionych do zbawienia oznacza korzystanie z kluczy do królestwa niebieskiego (zobacz Ew. Mateusza 16.19). Tego zadania nie jesteśmy w stanie dokonać bez autorytetu Chrystusa. Jest to ważny urząd i główny powód do otrzymania szkolenia seminaryjnego.

Istnieją inne powody dla których szkolenie w seminarium jest ważne. Bez wątpienia, pogłębienie czyjejś edukacji, szczególnie na poziomie magisterskim, doda całkiem nowego wymiaru do ogólnej znajomości Biblii. Ze względu na to, że Biblia ma nadrzędną, spójną sieć prawdy, tym samym konieczne jest intensywne studiowanie teologii systematycznej, niezależnie od tego, czy odbywa się ona w formalnym seminarium. I ponownie, miejsce studiowania nie jest tak ważne jak Nauczyciel- Duch Święty, który napełnia ucznia wiedzą, mocą i mądrością.

Szkolenie seminaryjne może też być wartościowe w procesie pogłębiania dojrzałości danej osoby. Trzy i pół roku seminarium może wspaniale rozwinąć jej dojrzałość socjalną, zdolność rozumienia i odnoszenia się do ludzi i ich potrzeb. Dodatkowo, potrzebny jest też proces budowania dojrzałości mentalnej współczesnych głosicieli, której po prostu 21- czy 22-latek nie posiada. To dotyczy jego postawy względem służby, jego rodziny oraz życia w ogóle. Efektywne szkolenie seminaryjne pomoże również w rozwijaniu zdolności podejmowania decyzji i rozróżniania woli Boga.

Innym powodem do zdobywania solidnego szkolenia seminaryjnego jest lepsze wyposażenie/ przygotowanie danej osoby do mierzenia się z bardziej złożonymi kwestiami. Przywódca kościoła musi wiedzieć kiedy powiedzieć "tak", a kiedy "nie" w odniesieniu do przyłączenia się do wspólnych działań dotyczących najrozmaitszych spraw. Znajomość przekonań w tych obszarach jest konieczna, aby zachować prawdę, a dobre wykształcenie seminaryjne z pewnością pomaga w ustanowieniu silnych, biblijnych przekonań.

Na koniec, bez względu na przynależność kościelną pastora, gruntowna edukacja w tym kościele w zakresie jego historii, struktury funkcjonowania oraz cech charakterystycznych jest właściwa. Podjęcie decyzji dotyczącej przystąpienia do seminarium lub uniwersytetu chrześcijańskiego wymaga modlitwy i Bożej rady. Przygotowanie może przejawić się w wielu formach, ale jakiś jego rodzaj zawsze jest niezbędny. Nie ograniczaj swojej służby do szukania drogi na skrótu. Dokładnie studiuj zasadę zapisaną w Ks. Przypowieści 24.27: "Wykonaj najpierw swoją pracę na zewnątrz i upraw dla siebie pole, a potem zakładaj swój dom."

© Copyright Got Questions Ministries