www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy powinniśmy składać dziesięcinę z naszego przychodu brutto czy netto?

Odpowiedź:
Dziesięcina jest koncepcją ze Starego Testamentu. Dziesięcina była wymogiem prawa, wszyscy Izraelici mieli oddawać 10% z wszystkiego co zarobili- lub z plonów i zwierząt, które hodowali- do Świątyni (3 Ks. Mojżeszowa 27.30; 4 Ks. Mojżeszowa 18.26; 5 Ks. Mojżeszowa 14.24; 2 Ks. Kronik 31.5). Wierzący w Chrystusa nie mają nakazu oddawać 10% swojego przychodu. Każdy chrześcijanin powinien gorliwie modlić się i szukać Bożej mądrości odnośnie tego ile on czy ona powinni dawać (Jakuba 1.5). Wielu ludzi wierzy, że Dziesięcina Starego Testamentu jest dobrą zasadą dla wierzących do naśladowania. Oddawanie Bogu 10% z Twojego przychodu ukazuje Twoją wdzięczność Jemu za to, czym Cię obdarzył i pomaga Tobie pamiętać, aby polegać na nim zamiast na bogactwie.

Biblia nie mówi dokładnie, czy powinniśmy dawać 10% z naszego przychodu brutto czy netto. Stary Testament naucza zasady pierwszych owoców (2 Ks. Mojżeszowa 23.16; 34.22; 3 Ks. Mojżeszowa 2.12-14; 2 Ks. Kronik 31.5). Starotestamentowi wierzący dawali najlepsze plony, a nie resztki. Ta sama zasada powinna mieć dzisiaj zastosowanie w naszym dawaniu. Ponownie, wierzący powinien dawać tyle ile wierzy, że Bóg chciałby aby dawał. To wszystko dotyczy postawy serca. Czy dajemy z szacunku dla Boga, czy z samolubstwa dla własnego bogactwa? "Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Koryntian 9.7).

© Copyright Got Questions Ministries