www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jaka jest rola Ducha Świętego w naszym współczesnym życiu?

Odpowiedź:
Pośród wszystkich darów nadanych przez Boga, nie ma większego nad ten, jakim jest obecność Ducha Świętego. Duch Święty ma wiele zadań, ról i działań. Po pierwsze wykonuje pracę w sercach wszystkich ludzi wierzących na całym świecie. Jezus powiedział swoim uczniom, że pośle Ducha na świat aby “przekonać świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (Ew. Jana 16.7-11). Każdy z nas posiada “świadomość istnienia Boga”, bez względu na to czy ją uznamy czy nie. Duch zaszczepia prawdy o Bogu w umysłach ludzkich, aby przekonać ich prawdziwymi i odpowiednimi argumentami o tym, że są grzesznikami. Uświadomienie sobie tej prawdy przynosi człowiekowi zbawienie.

Gdy doświadczamy zbawienia i należymy do Boga, to Duch Święty na zawsze zamieszkuje w naszych sercach, zapieczętowuje nas, zapewnia o naszej wiecznej tożsamości– dzieci Bożych. Jezus powiedział, że pośle Ducha, który będzie Pomocnikiem, Pocieszycielem i Przewodnikiem. “Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki” (Ew. Jana 14.16). Greckie słowo przetłumaczone tutaj jako ‘Pocieszyciel’ oznacza kogoś ‘kto jest powołany do towarzyszenia’, będąc kimś kto zachęca i zagrzewa do działania. Duch Święty zamieszkuje w sercach wierzących (Rzymian 8.9, 1 Koryntian 6.19-20, 12.13). Jezus dał Ducha jako ‘zastępstwo’ w Jego nieobecność, aby wykonywał działanie w nas, co czyniłby On, gdyby nadal był pośród nas.

Wśród tych działań jest przekonywanie nas o prawdzie. Obecność Ducha świętego w nas uzdalnia nas do rozumienia i interpretowania Słowa Bożego. Jezus powiedział swoim uczniom, że: “gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Ew. Jana 16.13). On odkrywa w naszych umysłach całą prawdę Boga dotyczącą uwielbienia, doktryny i życia chrześcijańskiego. Jest przewodnikiem, idzie przed nami, wskazuje drogę, usuwa przeciwności, daje zrozumienie, czyniąc wszystkie rzeczy jasnymi i zrozumiałymi. Prowadzi nas droga, którą powinniśmy zmierzać w życiu duchowym. Pozbawieni takiego przewodnika, bylibyśmy wystawieni na upadki. Najważniejszą prawdę, którą objawił nam o sobie jest ta, że Jezus jest Tym, kim mówi że Jest (Ew. Jana 15.26; 1 Koryntian 12.3). To Duch przekonuje nas o boskości Chrystusa i wcieleniu, o tym że jest Mesjaszem, o cierpieniu i śmierci, Jego zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu, o tym że zasiadł na tronie po prawicy Boga i tym że będzie wszystkich sądził. On przynosi chwałę Chrystusowi we wszystkim (Ew. Jana 16.14).

Innym działaniem Ducha świętego jest udzielanie darów. 1 Koryntian rozdział 12 opisuje dary duchowe, jakimi obdarowywani są wierzący, aby ciało Chrystusa lepiej funkcjonowało. Wszystkie dary, zarówno te większe jak i mniejsze, nadawane są przez Ducha, abyśmy mogli być Jego ambasadorami dla świata, okazując Bożą łaskę i wywyższając Jego imię.

Duch jest również tym, który rodzi w naszym życiu dobre owoce. Gdy nas zapieczętowuje sobą, to zasiewa w naszym życiu owoc- miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Galacjan 5.22-23). Są to działania, które nie pochodzą z naszej cielesności, niezdolnej do rodzenia takiego owocu, lecz jest to efekt obecności Ducha w naszym życiu.

Świadomość, że Duch Święty zamieszkał w naszym życiu, że dokonuje tych wszystkich niesamowitych działań, że zapieczętowuje nas na zawsze, i to że nigdy nas nie opuści i nie porzuci, sprawia ogromną radość i pocieszenie. Dziękuj Bogu za ten drogocenny dar- Ducha Świętego i Jego pracę w naszym życiu!

© Copyright Got Questions Ministries