www.gotquestions.org/PolskiCo Biblia mówi o służbie młodzieżowej?

Odpowiedź:
Chociaż służba młodzieżowa jest stałym elementem współczesnego kościoła, nie ma biblijnego modelu takiej służby. Jednak biblijne zasady mogą i powinny być wzorem dla wszystkich służb w lokalnym kościele, w tym dla służby młodzieżowej. Niestety, zbyt wiele duszpasterstw młodzieżowych nie opiera się na biblijnych zasadach, ale na modach, szumie i płytkiej kulturze młodzieżowej. Z tego powodu wielu zadaje sobie pytanie: "Czy duszpasterstwo młodzieży jest w ogóle czymś, w co Bóg chce zaangażować kościół?" Jeśli kościół chce podążać za modelem mody, szumu i płytkiej kultury młodzieżowej, to odpowiedź brzmi: nie! Jednak służba uczniowska, w swej istocie, powinna być oceniana na tej samej biblijnej podstawie, co każda inna funkcjonująca służba w lokalnym kościele.

Nasz Bóg dał nam już wszystko, co dotyczy życia i pobożności, w tym zasady i modele służby zawarte w Piśmie Świętym. Jeśli naszym celem nie jest rozwijanie grupy młodzieżowej, ale zobaczenie ideałów i przekonań kościoła z I wieku w kontekście nastolatków z XXI wieku, to Pismo Święte rzeczywiście zawiera solidne zasady dla służby młodzieżowej w kościele.

Celem każdej służby jest czynienie uczniów. Służba uczniowska powinna być celowa, aktywna, angażująca i duchowa. Aby była biblijna, musi podążać za modelem z 2 Tymoteusza 3.16-17 - uczniowie powinni być kształtowani pod kątem charakteru, pouczani o doktrynie i wyposażani do każdego dobrego dzieła, aby mogli angażować się w skuteczną służbę. Liderzy (tj. dorośli, mentorzy, pastorzy, liderzy młodzieżowi) są tam, aby modelować, mentorować i wyposażać tych młodych ludzi w charakter podobny do Chrystusa, zdrową doktrynę i skuteczne metody docierania do zagubionych rówieśników i czynienia z nich uczniów (Ew. Mateusza 28.18-20). Jest to wyraźnie model służby samego Jezusa. Według wielu uczonych i ekspertów zajmujących się życiem Chrystusa, około połowa Jego pierwotnych uczniów była nastolatkami, gdy rozpoczął dla nich swoją służbę uczniowską. Była to oryginalna "grupa młodzieżowa".

Apostoł Paweł daje nam dobry obraz tego rodzaju skutecznej służby mentorskiej w 2 Tymoteusza 2.2, kiedy mówi do Tymoteusza: "a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać" (tłum. Biblia Warszawska). Oto zastosowanie dla tych, którzy są dziś w służbie studenckiej. Dojrzali wierzący są powołani, by wyposażać świętych w zdrową doktrynę, która zaowocuje zdrowym życiem. Teraz przenieśmy to wszystko z powrotem do kontekstu służby studenckiej XXI wieku. Celem jest czynienie uczniów i obserwowanie, jak moc Boża uwalnia się w życiu młodych ludzi. Nastolatkowie znajdują się w takim momencie swojego życia, w którym muszą poznać prawdę o Bogu, dowiedzieć się, jak prowadzić życie, które jest Mu miłe i do jakiego zadania Bóg ich powołał. Tak długo, jak nasza motywacja i przesłanie są zgodne z przesłaniem Chrystusa, nasza służba dla młodzieży jest nie tylko biblijna, ale i konieczna.