www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Duchowe warownie- jaki jest biblijny pogląd?

Odpowiedź:
Słowo warownie możemy znaleźć tylko w jednym miejscu w Nowym Testamencie, a które Paweł użył metaforycznie w odniesieniu do duchowej walki chrześcijan: „Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej” (2 Koryntian 10.3-4). Fragment ten ukazuje kilka poniższych faktów na temat tej duchowej walki:

1) Nasza walka nie odbywa się metodami tego świata; ziemskie boje nie są naszym zmartwieniem.

2) Naszą bronią nie są rzeczy materialne (fizyczne), ponieważ nasza walka ma charakter duchowy. Zamiast broni i czołgów, naszymi narzędziami walki jest „zbroja Boża”, „stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju. A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże” (Efezjan 6.14-17).

3) Wszelka moc pochodzi od Boga.

4) Boży plan zakłada przezwyciężenie duchowych warowni.

Czym są „duchowe warownie”? W kolejnym wersecie Paweł wyjaśnia to metaforyczne stwierdzenie: „Unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę, podnoszącą się przeciw poznaniu Boga, i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi” (2 Koryntian 10.5). Tymi złymi zamysłami są filozofie, różne rozumowe wyjaśnienia i światowe rozwiązania. Wszelka pycha wypływa z wszystkiego co koncentruje się na człowieku i samowystarczalności ludzkiej.

Wygląda to w ten sposób: chrześcijanin, ubrany w duchową zbroję i wyposażony w duchowe narzędzia zostaje posłany, aby zdobywać świat dla Chrystusa, ale wkrótce napotyka na przeciwności. Wróg wybrał silnie opancerzone siły, które mają odeprzeć Prawdę i odrzucić Boży plan odkupienia. Obecna jest warownia ludzkiego rozumu, wzmocniona wieloma zamysłami i fałszywymi logicznymi argumentami. Jest również twierdza rządz, rozpalona pożądaniem, dążeniem do przyjemności oraz chciwość. A na szczycie wszystkiego jest pycha, zamieszkująca w samym sercu człowieka, ukazująca przekonanie o swojej doskonałości i samowystarczalności.

Wróg jest mocno zakorzeniony człowieku; warownie te były strzeżone przez lata, przeciwstawiając się Prawdzie. Żadne z nich jednak nie są w stanie pokonać chrześcijańskiego wojownika. Używając narzędzi, jakie Bóg wybrał, chrześcijanin atakuje te warownie, i za sprawą niezwykłej mocy Chrystusa zostają one pokonane, a bastiony grzechu i błędu przezwyciężone. Zwycięski chrześcijanin przedostaje się do tych „zgliszczy i ruin”, które powstały wraz z upadkiem każdej fałszywej teorii i ludzkiej filozofii, a które niegdyś dumnie okazywały swoją niepodległość względem Boga, teraz prowadząc odrodzonego człowieka do pełnego oddania Bogu.

Jeśli brzmi to jak walka Jozuego w bitwie pod Jerychem to masz rację. Jaka jest to wspaniała ilustracja duchowej prawdy (Księga Jozuego 6)!

Nie tylko podczas zwiastowania ewangelii dostrzegamy opór. Możemy napotkać na działanie duchowych warowni w naszym codziennym życiu, w naszych rodzinach, a nawet kościołach. Każdy, kto walczył z nałogiem, zmagał się z pychą lub „uciekał od młodzieńczych pożądliwości” wie, że grzech, brak wiary oraz światowy styl życia rzeczywiście są duchowymi warowniami.

Pan buduje swój kościół, a „bramy piekielne nie przemogą go” (Ew. Mateusza 16.18). Potrzebujemy chrześcijańskich żołnierzy, całkowicie oddanych woli Pana Zastępów, którzy użyją duchowej zbroi jaką On zapewnił. „Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi. Lecz my chlubimy się imieniem Pana, Boga naszego” (Psalm 20.7).

© Copyright Got Questions Ministries