www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Kim jest duch świata?

Odpowiedź:
Wyrażenie duch świata jest terminem, którego użył apostoł Paweł w 1 Koryntian 2.12, gdzie przeciwstawia ducha świata z Duchem Bożym: "A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył."

W przeciwieństwie do ducha świata, Duch Święty udziela wierzącemu prawdziwej mądrości. Duch Święty uzdalnia nas do przyjęcia i zrozumienia "tajemnicy mądrości Bożej, mądrości ukrytej" (1 Koryntian 2.7; tłum. Biblia Tysiąclecia). Jedynie Boży Duch może objawić duchową prawdę, ponieważ tylko Jego Duch Święty zna "nawet głębokości Boga samego" (1 Koryntian 2.10; tłum. Biblia Tysiąclecia)

Duch świata może być rozumiany na jeden z trzech sposobów. W jednej interpretacji, duch świata jest duchem diabelskim lub być może szatanem. W innym miejscu w Piśmie Świętym, szatan nazwany jest "władcą tego świat" (Ew. Jana 12.31; 14.30; 16.11) oraz "bogiem tego świata" (2 Koryntian 4.4). On jest "duchem, który teraz działa w synach opornych" (Efezjan 2.2).

Inni wskazują, że Paweł nie odnosił się do złego ducha, jako takiego, ale raczej do pewnego sposobu myślenia, który jest obcy i przeciwny Duchowi Bożemu- to ludzkie, grzeszne usposobienie, które można by nazwać duchem buntu, chciwości, dumy i fałszu. Trzeci pogląd jest taki, że duch świata jest ludzką mądrością ogólnie lub podstawowym, ludzkim procesem zrozumienia, wyrażonym w świeckiej filozofii i światowej mądrości.

Bóg czyni światową mądrość, promowaną przez ducha tego świata, głupstwem "Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie" (1 Koryntian 1.20-21). Ze światowego, ludzkiego punktu widzenia, głupstwem jest wierzyć w Jezusa Chrystusa jako drogi zbawienia.

Duch świata prowadzi do głupoty, ponieważ ludzka mądrość jest niezależna od prawdziwej, Bożej mądrości. Ludzka mądrość ma tendencję do chwalenia się przed Bogiem; to duma. Ludzka mądrość odrzuca osobę i dzieło Chrystusa, który jest "mocą Bożą i mądrością Bożą" (1 Koryntian 1.24). Prawdziwa mądrość od Ducha Bożego, którego przyjęliśmy rozpoznaje, że nasze zbawienie jest całkowicie niezasłużone i w pełni dzięki Bożej łasce: "to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone, wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano: Kto się chlubi, w Panu się chlubił" (1 Koryntian 1.27-31).

I chociaż korynccy wierzący twierdzili, że są duchowo dojrzali, w rzeczywistości pokazywali swoją niedojrzałość poprzez pychę i podziały. Paweł nauczał ich, że aby być prawdziwie dojrzałym, będą musieli porzucić ludzką mądrość (ducha świata) na rzecz czystej mądrości ewangelii Ducha Świętego. Wierzący nie mogą dojrzeć wspaniałych, ukrytych skarbów, które otrzymali od Boga patrząc swoimi naturalnymi, ludzkimi oczami.

© Copyright Got Questions Ministries