www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego Bóg zasadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie Eden?

Odpowiedź:
Bóg zasadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie Eden, aby dać Adamowi i Ewie wybór – mogli być Mu posłuszni, albo się zbuntować. Adam i Ewa byli wolni, mogli robić, co chcieli, z wyjątkiem spróbowania owoców z drzewa poznania dobra i zła. Księga Rodzaju 2:16 – 17 mówi: „A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz”. Gdyby Bóg nie dał Adamowi i Ewie wyboru, byliby oni jak roboty, które musiałyby wykonywać to, do czego zostały zaprogramowane. Bóg stworzył Adama i Ewę po to, by byli „wolnymi” istotami, zdolnymi do tego, by podejmować decyzje, istotami mającymi możliwość wyboru między dobrem a złem. Aby Adam i Ewa byli naprawdę „wolni”, musieli mieć wybór.

W drzewie, czy w owocach z drzewa, nie było w zasadzie nic złego. Wydaje się nieprawdopodobne, aby zjedzenie owocu z drzewa naprawdę dało Adamowi i Ewie jakąś większą wiedzę. To nieposłuszeństwo otworzyło oczy Adama i Ewy na zło. Ich grzech nieposłuszeństwa Bogu wprowadził grzech i zło na świat, i do ich życia. Gdy Adam i Ewa zjedli owoce, co było wyrazem nieposłuszeństwa wobec Boga, poznali zło. Księga Rodzaju 3: 6 – 7 mówi: „Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią: a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski”.

Bóg nie chciał, aby Adam i Ewa zgrzeszyli. Bóg rozpoznał przed czasem, jakie będą skutki grzechu. Bóg wiedział, że Adam i Ewa zgrzeszą, i tym samym spowodują dostanie się zła, cierpienia i śmierci na świat. Dlaczego zatem Bóg zasadził drzewo w Ogrodzie Eden i pozwolił szatanowi kusić Adama i Ewę? Bóg zasadził drzewo poznania dobra i zła w Ogrodzie Eden, by dać Adamowi i Ewie wybór. Bóg pozwolił szatanowi kusić Adama i Ewę, aby zmusić ich do podjęcia wyboru. Wybór Adama i Ewy, podjęty z ich własnej wolnej woli, polegał na tym, że nie posłuchali Boga i zjedli zakazane owoce. Skutek – zło, grzech, cierpienie, choroba i śmierć nęka świat od tamtej pory. Skutki decyzji Adama i Ewy są takie, że każda osoba urodziła się z grzeszną naturą, z pewną tendencją do tego, by grzeszyć. Decyzja Adama i Ewy jest tym, co ostatecznie wpłynęło na fakt, że Jezus Chrystus musiał umrzeć na krzyżu i przelać swoją krew zamiast nas. Przez wiarę w Chrystusa możemy być wolni od konsekwencji grzechu i ostatecznie wolni od samego grzechu. Niech słowa Apostoła Pawła z jego Listu do Rzymian 7:24 - 25, wciąż rozbrzmiewają: „Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, [co wiedzie ku] tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego! Tak więc umysłem służę Prawu Bożemu, ciałem zaś - prawu grzechu.”

© Copyright Got Questions Ministries