www.gotquestions.org/PolskiCo to są dni święte?

Odpowiedź:
W Biblii słowo święty oznacza "oddzielony". Bóg jest święty. Chrześcijanie są powołani do bycia świętymi. Dzień święty jest więc dniem, który jest przeznaczony na skupienie się na sprawach Pana. Biblia wspomina o świętych dniach, a na przestrzeni wieków kościoły chrześcijańskie ustanowiły inne święte dni opierając się na tradycji.

Biblia wspomina o co najmniej ośmiu świętych dniach (lub grupach dni), znanych również jako święta lub festiwale. Są to Pascha, Przaśniki, Pierwociny, Pięćdziesiątnica, Święto Trąb, Święto Namiotów, Purim i Dzień Pojednania. Spośród tych ośmiu, siedem jest nakazanych w Prawie Mojżeszowym (Purim było późniejszym rozwinięciem). Te żydowskie/Starego Przymierza święta nie są obowiązujące dla naśladowców Jezusa Chrystusa, ale mogą być obchodzone jako pamiątka tego, jak Jezus doskonale je wypełnił.

Na przestrzeni wieków różne kościoły chrześcijańskie ustanowiły dni święte (lub grupy dni). Dwa najpopularniejsze z nich to Boże Narodzenie i Wielkanoc. Inne powszechnie obchodzone chrześcijańskie święta to Wielki Post, Niedziela Palmowa, Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Zesłanie Ducha Świętego i Adwent.

Nowe Przymierze nie nakazuje obchodzenia żadnych chrześcijańskich dni świętych, ale też ich nie zabrania. Rzymian 14.5 wydaje się być zasadą przewodnią: "Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu" (tłum. Biblia Warszawska). Jeśli chrześcijanin zamierza obchodzić jakiś świąteczny dzień, powinien być w pełni przekonany, że nie narusza to Słowa Bożego, że można to czynić ku chwale Boga (1 Koryntian 10.31) i że będzie to duchowo korzystne (1 Koryntian 6.12; 10.23).

Ostatecznie, dla naśladowcy Jezusa Chrystusa każdy dzień powinien być dniem świętym. Każdy dzień naszego życia powinien być przeznaczony na oddawanie czci Bogu, bycie posłusznym Jego Słowu i prowadzenie świętego życia. Prawdopodobnie dlatego Nowy Testament nie zaleca konkretnych dni świętych. Być może dobrym sposobem byłoby ujęcie tego w następujący sposób: "Dla chrześcijanina jest siedem dni świętych: Niedziela, Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek i Sobota".