www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co wydarzyło się każdego dnia podczas Dzieła Stworzenia?

Odpowiedź:
Relacja dotycząca Dzieła Stworzenia opisana jest w 1 i 2 rozdziale 1 Księgi Mojżeszowej. Język użyty w relacji z 1 Księgi Mojżeszowej jasno wskazuje, że całe dzieło stworzenia zostało wykonane (z niczego) w dokładnie sześć dni 24-godzinnych, bez jakichkolwiek przerw pomiędzy nimi. To wynika z kontekstu, który wymagał dosłownego 24- godzinnego okresu. Opis dokładnie relacjonuje całe to wydarzenie, by przy czytaniu i powszechnym rozumieniu tekstu rozumieć, że dzień jest dosłownym dniem: „I nastał wieczór, i nastał poranek- dzień pierwszy” (1 Księga Mojżeszowa 1.5). Dalej, każde zdanie w oryginalnym języku zaczyna się od słowa „i”. To jest dobra hebrajska gramatyka i wskazuje, że każde zdanie zbudowane jest na stwierdzeniu poprzedzającym, jasno potwierdzając, że dni następowały po sobie i nie były przerwane żadnym przedziałem czasowym. Relacja z 1 Księgi Mojżeszowej odsłania to, że Słowo Boże jest pełne autorytetu i mocy. Większość Bożego, twórczego dzieła dzieje się poprzez wypowiedziane przez Boga słowo, kolejne wskazanie na moc i autorytet Jego Słowa. Spójrzmy zatem co działo się każdego dnia w Bożym dziele stworzenia:

Stworzenie Dzień 1 (1 Księga Mojżeszowa 1.1-5)
Bóg uczynił niebo i ziemię. „Niebo” odnosi się do wszystkiego co występuje ponad ziemią; przestrzeń zewnętrzna. Ziemia jest uczyniona, ale nie ukształtowana w jakiś szczególny sposób, chociaż obecna jest woda. Bóg przemówił i dał początek światłu. Później oddzielił światło od ciemności i światłość nazwał „dniem”, a ciemność „nocą.” To dzieło tworzenia trwało od wieczora do poranka- jeden dzień.

Stworzenie Dzień 2 (1 Księga Mojżeszowa 1.6-8)
Bóg tworzy niebo. Niebo tworzy barierę pomiędzy wodą nad powierzchnią a wilgocią zebraną w powietrzu. W tym momencie ziemia posiada atmosferę. Ten etap stworzenia zajął jeden dzień.

Stworzenie Dzień 3 (1 Księga Mojżeszowa 1.9-13)
Bóg tworzy suchy ląd. Kontynenty i wyspy są ponad wodą. Większa część wody nazwana jest „morzami”, a ziemia nazwana jest „lądem.” Bóg mówi, że to wszystko jest dobre.

Bóg tworzy wszelkie życie roślinne zarówno małe jak i duże. On tworzy to życie, aby było samowystarczalne; rośliny mają zdolność do rozmnażania. Rośliny zostały stworzone w dużej różnorodności (wiele „rodzajów”). Ziemia była zielona, panował przepych życia roślinnego. Bóg również stwierdził, że jest to dobre. Ten etap stworzenia zajął jeden dzień.

Stworzenie Dzień 4 (1 Księga Mojżeszowa 1.14-19)
Bóg stworzył wszystkie gwiazdy i ciała niebieskie. Ich ruch będzie wskazywał człowiekowi upływ czasu. Dwa wielkie ciała niebieskie są stworzone w połączeniu z ziemią. Pierwszym jest słońce, które jest podstawowym źródłem światła i księżyc, który odbija światło słońca. Ruch tych ciał będzie rozróżniał dzień od nocy. O tym dziele Bóg również mówi, że jest dobre. Ten etap stworzenia zajął jeden dzień.

Stworzenie Dzień 5 (1 Księga Mojżeszowa 1.20-23)
Bóg tworzy wszelkie życie wodne. Wszelkie życie, które związane jest z wodą zostaje uczynione w tym właśnie czasie. Bóg również czyni wszelkie ptactwo. Użyty język umożliwia stwierdzenie, że w tym czasie Bóg tworzy również wszelkie latające insekty (a jeśli nie zostały stworzone teraz, to stało się to dnia szóstego). Wszystkie te stworzenia są obdarzone możliwością ciągłego przedłużania gatunku poprzez reprodukcję. Stworzenia uczynione przez Boga piątego dnia są pierwszymi stworzeniami pobłogosławionymi przez Boga. Bóg wskazuje, że to dzieło jest dobre, i dzieje się to jednego dnia.

Stworzenie Dzień 6 (1 Księga Mojżeszowa1.24-31)
Bóg tworzy wszelkie stworzenie, które zamieszkuje na lądzie. To dotyczy wszystkich stworzeń, które nie powstały w poprzednich dniach oraz człowieka. Bóg mówi, że jest to dobre.

Bóg wówczas zaczyna się zastanawiać, „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas…” (1 Księga Mojżeszowa 1.26). To nie jest dosłowne objawienie doktryny o trójcy, ale jest jej fundamentem. Bóg używa formy mnogiej- „uczyńmy”, mając na uwadze Boga Ojca. Bóg czyni człowieka, a człowiek jest uczyniony na obraz Boga (zarówno mężczyzna jak i kobieta niosą ten obraz) i są ponad wszelkie inne stworzenia. Aby to podkreślić, Bóg nadaje człowiekowi autorytet nad ziemią i wszelkimi innymi stworzeniami. Bóg błogosławi człowiekowi i nakazuje mu, aby się rozmnażał, napełniał ziemię i czynił ją sobie poddaną. Bóg ogłasza, że człowiek i wszystkie inne stworzenia mają żywić się jedynie roślinami. Bóg nie znosi tego ograniczenia dietetycznego aż do 1 Księgi Mojżeszowej 9.3-4.

Boże akt stworzenia ukończone jest z końcem dnia szóstego. Cały wszechświat wraz z całym swoim pięknem i doskonałością został w pełni uformowany w dosłownie sześć dni, 24- godzinnych. Wraz z ukończeniem swojego stworzenia, Bóg ogłasza, że jest to bardzo dobre.

Stworzenie Dzień 7 (1 Księga Mojżeszowa 2.1-3)
Bóg odpoczywa. To jednak w żadnym wypadku nie wskazuje, że wyzbył się twórczych starań, ale potwierdza, że dzieło stworzenia zostało ukończone. Poza tym, Bóg ustanawia wzór jednego dnia odpoczynku w cyklu siedmiodniowym. Zachowanie tego dnia będzie ostatecznie elementem rozróżniającym Boży lud wybrany (2 Księga Mojżeszowa 20.8-11).

© Copyright Got Questions Ministries