www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym zajmuje się demonologia chrześcijańska?

Odpowiedź:
Demonologia zajmuje się tematyką demonów. Chrześcijańska demonologia opiera się na studiowaniu biblijnego nauczania na temat demonów. Chrześcijańska demonologia ściśle związana jest z angelologią, porusza kwestie tego kim są demony i w jaki sposób działają. Szatan i jego demony są upadłymi aniołami, realnie istniejącymi postaciami, które prowadzą ciężką batalię przeciwko Bogu, jego świętym aniołom i ludowi Bożemu. Chrześcijańska demonologia pomaga nam być świadomym istnienia szatana i jego zwodniczych sposobów działania. Poniżej zamieszczamy kilka ważnych kwestii jakimi zajmuje się chrześcijańska demonologia:

Co Biblia mówi na temat demonów? Biblia wskazuje, że demony są upadłymi aniołami- aniołami, które należą do szatana, bo sprzeciwiły się Bogu. Szatan i jego demony pragną teraz zwieść i zniszczyć wszystkich tych, którzy naśladują i oddają Bogu cześć.

W jaki sposób, z jakiego powodu i kiedy szatan został strącony z nieba? Szatan został wypędzony z nieba, ponieważ popadł w grzech pychy, a to doprowadziło go do buntu przeciwko Bogu. Dokładny czas tych wydarzeń nie jest podany w Piśmie Świętym. Mogło się to wydarzyć poza czasem jaki znamy obecnie, a zatem jeszcze przed stworzeniem czasu i przestrzeni.

Z jakiego powodu Bóg dopuścił do tego, by niektóre anioły popadły w grzech? Anioły, które upadły i stały się demonami miały wolną wolę, aby podjąć wybór- Bóg ich nie przymusił do niczego, ani też nie zachęcił do grzechu. One zgrzeszyły podejmując dobrowolny wybór, dlatego zasługują na wieczny gniew Boży.

Czy chrześcijanie mogą być opętani przez demony? Wierzymy głęboko, że chrześcijanie nie mogą podlegać władzy demonów (być przez nie opętani). Mamy przekonanie, że istnieje różnica pomiędzy byciem opętanym, a byciem podatnym czy uległym na działanie demona.

Czy we współczesnym świecie działają demony? Biorąc pod uwagę fakt, że „przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5.8) oraz wiedząc, że nie jest wszechobecny, wydaje się logiczne, że posyła swoje demony, aby wypełniały jego dzieło w świecie.

Kim byli Olbrzymi? Olbrzymi („upadli giganci”) byli pokoleniem powstałym z połączenia synów Bożych z kobietami o czym czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej 6.1-4. Wciąż toczy się dyskusja odnośnie tożsamości „synów Bożych.”

Wielu ludzi wierzy, że szatan i jego demony są jedynie personifikacją zła. Chrześcijańska demonologia pomaga nam zrozumieć naturę zła, naszej duchowej walki. Naucza nas w jaki sposób oprzeć się i przezwyciężyć złego i jego pokusy. Uwielbiajmy Boga za zwycięstwo nad ciemnością poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa! Mimo, iż chrześcijanie nie powinni obsesyjnie zajmować się demonologią, to jednak właściwe jej zrozumienie pomaga uciszyć nasze lęki, trwać w bliskiej relacji z Panem Jezusem Chrystusem oraz pozostawać czujnym. Mamy Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, „gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4.4).

Kluczowy werset odnoszący się do chrześcijańskiej demonologii pochodzi z 2 Koryntian 11.14-15, „I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.”

© Copyright Got Questions Ministries