www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest Szema?

Odpowiedź:
Szema ("słuchaj") to hebrajskie słowo, które rozpoczyna najważniejszą modlitwę w judaizmie. Znajduje się ona w 5 Ks. Mojżeszowej 6.4, a zaczyna się od polecenia "Słuchaj". Cała modlitwa Szema, obejmująca wersety 4-9, jest odmawiana codziennie w tradycji żydowskiej:

“Słuchaj, Izraelu! Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie! Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które Ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach” (tłum. Biblia Warszawska)

Późniejsza tradycja żydowska opracowała trzyczęściową modlitwę Szema, która obejmowała również 5 Ks. Mojżeszową 11.13-29 i 4 Ks. Mojżeszową 15.37-41. Według tradycji te trzy części obejmują wszystkie aspekty Dziesięciu Przykazań.

Modlitwa Szema była tak wpływowa i ważna, że Jezus użył jej jako początku swojej odpowiedzi na pytanie o "największe przykazanie" w Ew. Marka 12.28-31 (tłum. Biblia Warszawska):

„I przystąpił jeden z uczonych w Piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział: Pierwsze przykazanie jest to: Słuchaj, Izraelu! Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz.”

Kiedy Jezus rozpoczął swoją odpowiedź od modlitwy Szema, uznał Pana Boga za najważniejszego a całkowite poddanie się Jemu jako najważniejsze z przykazań. Nic dziwnego, że uczony w Piśmie odpowiedział w ten sposób w wersetach 32-33 (tłum. Biblia Warszawska):

„Dobrze, Nauczycielu! Prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz niego; i że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary.”

Nawet dzisiaj chrześcijanie mogą patrzeć na słowa Szema jako wspaniały wyraz tego, że Pan jest jedynym prawdziwym Bogiem. Gdy uznajemy Jego panowanie, naszą odpowiedzią pozostaje "słuchać" Go, kochać Go całym sercem, duszą i mocą oraz kochać bliźniego jak siebie samego.© Copyright Got Questions Ministries