www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Jezus mnie kocha?

Odpowiedź:
Wielu ludzi zastanawia się nad tym, czy Jezus naprawdę ich kocha. Biblia jasno wskazuje, że bez względu na to co uczyniliśmy, Jezus nas kocha. W rzeczywistości, obiecał zarówno przebaczyć nam każde przewinienie jakiego się dopuściliśmy jak i zapewnił nam życie wieczne, jeśli tylko w Niego uwierzymy: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny" (Ew. Jana 3.16).

Rzymian 5.8 mówi, "Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł." Zanim w ogóle się urodziliśmy, Bóg posłał swojego Jedynego Syna, Jezusa, aby umarł w naszym imieniu dając nam możliwość życia wiecznego. Ten niesamowity dar przychodzi do nas, z powodu Jego wspaniałej łaski wobec nas: "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił" (Efezjan 2.8-9). Nie musimy zapracować na Jego miłość; po prostu ją przyjmujemy.

Może być trudno uwierzyć, że Jezus Cię kocha z powodu innych ludzi, którzy w przeszłości Cię zawiedli. Jednak Jezus jest inny niż każda inna osoba; On jest Bogiem w postaci ludzkiej (Ew. Jana 1.14). On był zaangażowany w stworzenie nas, On podtrzymuje każdy nasz oddech i On oferuje nam teraz nowe życie i życie wieczne z Nim w niebie.

Innym powodem dla którego może być trudno zaakceptować prawdę, że Jezus Cię kocha jest taki, że martwisz się tym, co kiedyś zrobiłeś. Jezus już zna Twoją przeszłość i nadal oferuje Ci życie wieczne i przebaczenie. Wspaniały przykład Jego miłości można znaleźć w Jego ostatnich godzinach na krzyżu. Jeden z ukrzyżowanych obok Niego mężczyzn został skazany na śmierć z powodu jego przestępstw. Zwróciwszy się do Jezusa powiedział, "Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Królestwa swego. I rzekł mu [Jezus]: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju" (Ew. Łukasza 23.42-43). Pomimo grzechów tego przestępcy, Jezus przyjął jego prosty i szczery przejaw wiary i obiecał mu wieczność w niebie- mimo, że Jezus wiedział, że ten mężczyzna nie ma już czasu prowadzić życia w inny sposób.

Gdy pytamy, "Jak mocno Jezus mnie kocha?" wystarczy spojrzeć na krzyż. On rozciągnął swoje ręce i powiedział, "Kocham Cię tak bardzo." On oddał swoje życie, aby dać Tobie nowe życie.

Możesz modlić się teraz, aby przyjąć Jezusa jako swojego Zbawiciela i zaakceptować Jego miłość i życie wieczne. Nie ma specjalnej modlitwy do wypowiedzenia, ale możesz to wyrazić w modlitwie podobnej do tej:

„Drogi Boże, zdaję sobie sprawę, że jestem grzesznikiem i nigdy nie mógłbym dotrzeć do nieba dzięki własnym dobrym uczynkom. W tej chwili pokładam swoją wiarę w Jezusie Chrystusie jako Synu Bożym, który powstał z martwych, aby dać mi życie wieczne. Proszę wybacz mi moje grzechy i pomóż mi żyć dla Ciebie. Dziękuję za przyjęcie mnie (do Twojej rodziny) i obdarowanie mnie życiem wiecznym.”

Czy podjąłeś decyzję pójścia za Chrystusem, dzięki temu co właśnie przeczytałeś? Jeśli tak, proszę kliknij przycisk: "Dzisiaj przyjąłem Chrystusa."

© Copyright Got Questions Ministries