www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Jezus był biały?

Odpowiedź:
W znacznej części sztuki zachodniej Jezus przedstawiany jest jako posiadający białą skórę i jasne włosy. Czy tak naprawdę wyglądał Jezus? Jeśli nie, to dlaczego tak często jest przedstawiany w ten sposób?

Po pierwsze, należy pamiętać, że Biblia nigdzie nie podaje fizycznego opisu Jezusa. Biblia nie mówi nic o wzroście, wadze, kolorze skóry, kolorze włosów czy oczu Jezusa. Takie rzeczy nie są ważne dla zrozumienia tego, kim jest Jezus. Biblia najbliżej zbliża się do opisu tego, jak wyglądał Jezus, w pozbawionym szczegółów zarysu tego, kim Jezus nie był w Ks. Izajasza 53.2."Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać." Ostatecznie Ks. Izajasza 53.2 mówi, że Jezus był zwyczajnie wyglądającym człowiekiem. Opis pełnego chwały Jezusa, mającego białe włosy i brązową skórę z Ks. Objawienia 1.14-15 nie powinien być rozumiany dosłownie, chyba że wierzysz również, że Jezus ma siedem gwiazd w swojej prawej dłoni, miecz w ustach i twarz tak jasną jak słońce (Ks. Objawienia 1.16).

Według Biblii Jezus był Żydem, czyli Hebrajczykiem lub Izraelitą. Jezus mieszkał na Bliskim Wschodzie i był pochodzenia semickiego. W rezultacie najprawdopodobniej miałby jasnobrązową cerę, brązowe oczy i ciemnobrązowe lub czarne włosy. Chociaż mieszkańcy Bliskiego Wschodu czasami mają jasną skórę, porównywalną do Europejczyków, takie odcienie skóry są rzadkością w tej części świata. Czy Jezus był biały? Odpowiedź brzmi, że najprawdopodobniej nie był biały.

Zatem, jeśli Jezus prawdopodobnie nie był biały, dlaczego tak często przedstawiany jest w ten sposób? Jeśli przestudiujesz artystyczne portrety Jezusa z całego świata, to zauważysz, że często przedstawiają Jezusa w taki sposób jak wyglądają ludzie w tej konkretnej kulturze. Europejczycy przedstawiają Jezusa jako Europejczyka. Afrykanie malują Jezusa jako Afrykanina. Azjaci przedstawiają Jezusa w sposób w jaki wygląda On jak Azjata. Ludzie wolą przedstawiać Jezusa tak jak sami wyglądają lub przynajmniej podobnie do osób, które znają.

Czy źle jest to robić? Niekoniecznie. Dopóki nie pozwolimy, aby nasz ulubiony obraz Jezusa stał się bożkiem, nic w Biblii nie przemawia przeciwko wyobrażaniu sobie Jezusa w określony sposób. Jezus jest Zbawicielem "wszystkich narodów" (Ew. Mateusza 28.19; Galacjan 3.8). Nieważne jaki kolor skóry, jaka rasa, pochodzenie etniczne czy narodowość, każdy może doświadczyć przebaczenia grzechu i pojednania z Bogiem przez ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa. Miłość Jezusa jest ponad kolorem skóry. Nie mając opisu wyglądu fizycznego Jezusa, ludzie w sposób naturalny wyobrażają sobie Syna Człowieczego podobnego do nich samych.

Zatem nie powinniśmy być dogmatyczni w naszym preferowanym wyobrażeniu Jezusa. Fakt, że Biblia nigdzie nie podaje fizycznego opisu Jezusa, powinno posłużyć nam jako przestroga wobec arogancji i założeń w tym temacie. To jak rzeczywiście wyglądał Jezus nie ma znaczenia. Jego wygląd fizyczny nie ma absolutnie znaczenia w kwestii tego, że jest Zbawicielem świata (Ew. Jana 3.16).

© Copyright Got Questions Ministries