www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Jezus był bezgrzeszny?

Odpowiedź:
Tak, Jezus był bezgrzeszny i z tego właśnie powodu, że był bezgrzeszny żyjemy nadzieją życia wiecznego w niebie. Gdyby Jezus nie był bezgrzeszny, to nie byłoby możliwe odkupienie grzechów. Nieposłuszeństwo Adama i Ewy względem Boga w Ogrodzie Eden sprowadziło grzech na świat (1 Ks. Mojżeszowa 3.6). Wraz z ich grzechem przyszła śmierć, dokładnie tak jak ostrzegał ich Bóg (1 Ks. Mojżeszowa 2.17). W wyniku czego, ludzkość rodzi się z grzeszną naturą (Rzymian 5.12-19), podobnie jak i my od momentu poczęcia (Psalm 51.5). Biblia jasno jednak stwierdza, że Jezus Chrystus, mimo iż był kuszony na wiele sposobów tak jak i my (Hebrajczyków 4.15), nigdy nie popełnił grzechu (2 Koryntian 5.21; 1 Jana 3.5). Apostoł Piotr dokładnie o tym mówi: "On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego" (1 Piotra 2.22). Rzeczywiście, skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, to nie może popełnić grzechu.

Pomiędzy nami a naszym Stwórcą istnieje bariera, ponieważ nasza grzeszna natura podlega fizycznej i wiecznej śmierci: karą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6.23). Zatem, aby doświadczyć pojednania z Bogiem musi dokonać się przebaczenie, "a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów" (Hebrajczyków 9.22). Po tym jak Adam i Ewa zgrzeszyli, Bóg sporządził dla nich "odzienie ze skór" (1 Ks. Mojżeszowa 3.21) przelewając krew zwierząt. Pomimo wielu późniejszych ofiar zwierzęcych, które obrazowały to, że grzech wymaga śmierci, zapewniły one jedynie tymczasowe zadośćuczynienia za grzech, ze względu na to, że krew tych zwierząt nigdy nie mogła całkowicie zmazać grzechu (Hebrajczyków 10.4,11).

Starotestamentowe ofiary były cieniem doskonałej ofiary Jezusa Chrystusa jako "jednego za wszystkich" (Hebrajczyków 7.27; 10.10). Jedynym sposobem w jaki możemy być pojednani ze świętym i doskonałym Bogiem dostępny jest dzięki świętej i doskonałej ofierze, której nie otrzymalibyśmy gdyby nie to, że Jezus Chrystus był bez grzechu. Tak jak stwierdził Piotr, "Wiecie bowiem, że z waszego, odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostali wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy" (1 Piotra 1.18-19). Właśnie tak, to przelanie niewinnej krwi Chrystusa sprawiło, że nastał pokój między Bogiem a człowiekiem (Kolosan 1.20). I z tym pojednaniem, możemy stawić się przed Bogiem jako święci i nieskalani, i nienaganni (Kolosan 1.22).

Śmierć bezgrzesznego Jezusa na krzyżu na Kalwarii była zapłatą ceny za grzech tych, którzy w niego (u)wierzą. Zatem, to co zostało zatracone poprzez upadek pierwszych ludzi, na krzyżu zostało odzyskane. I tak jak grzech przyszedł na świat poprzez jednego człowieka (Adama), Bóg był w stanie wykupić świat poprzez jednego człowieka- niewinnego Jezusa Chrystusa.

© Copyright Got Questions Ministries