www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy Bóg mi przebaczy? Czy Bóg może mi przebaczyć?

Odpowiedź:
Czy czujesz się winny i pozbawiony nadziei? Zmartwiony niektórymi rzeczami, które zrobiłeś? Zastanawiasz się czy przebaczenie jest możliwe? Przekonanie o grzechu może przyprowadzić nas do miejsca w którym czujemy się bezsilni i bezradni. Nasze poczucie wstydu kusi nas, aby myśleć że nikt, a już z pewnością nie Bóg, może nam przebaczyć. Zastanawiamy się jak możemy iść dalej. Jaka może istnieć nadzieja?

Czy słyszałeś, że Bóg jest przebaczającym Bogiem? Czy słyszałeś o Jego wielkiej miłości? Zacznijmy najpierw od dobrej wiadomości: nikt nie jest poza zasięgiem Bożego przebaczenia. Bez względu na to, co uczyniłeś, nie jesteś poza zasięgiem/ możliwością Bożej zdolności przebaczenia Tobie.

Biblia mówi nam, że wszyscy ludzie zgrzeszyli (Rzymian 3.23). Każdy z nas zasługuje na wieczne oddzielenie od Boga (Rzymian 6.23). Bez względu na rodzaj grzechu- gwałt, morderstwo, terroryzm, cudzołóstwo, kradzież, pycha, plotkarstwo, zazdrość, kłamstwo, brak pełnego kochania innych itp.- zasługujemy na ukaranie. To jest scenariusz typu "wszystko albo nic." Bóg nie osądza nas na podstawie tego, czy nasze „dobro” przeważa nad „złem”, ale czy przyjmiemy Jego drogę zbawienia.

"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego" (Ew. Jana 3.16-18).

Bóg utorował drogę przebaczenia, nie tylko za jakiś grzech, ale za wszystkie grzechy. Nie ma grzechu, którego Bóg nie może przebaczyć. Bez względu na to co uczyniłeś, Bóg ci przebaczy, jeśli przyjdziesz do Niego z wiarą .

Istnieje tylko jeden sposób przebaczenia. Bóg nie przebaczy ci, ponieważ obiecałeś, że następnym razem postąpisz lepiej czy dlatego, że się poprawisz czy dlatego, że czynisz dobre uczynki. Nie, On Ci przebaczy ponieważ Jezus zapłacił karę za grzech w Twoim imieniu.

Jezus był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. On był bez grzechu i żył doskonałym życiem. Ale został ukrzyżowany na krzyżu. Umarł śmiercią grzesznika. Biblia mówi nam, że "On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5.21). Jezus przyjął nasz grzech, abyśmy nie musieli go nieść. On dokonał dzieła i zapłacił cenę, abyśmy mogli przyjąć przebaczenie.

Wiemy, że Jezus mówił prawdę i że Jego ofiara w naszym imieniu była skuteczna, ponieważ On powstał z martwych (1 Koryntian 15.3-4, 20-22). Jezus umarł i został pochowany, ale fizycznie powstał z martwych do życia. Jezus pokonał grzech i śmierć. Pozwolił nam nie tkwić w naszym grzechu, winie i wstydzie. On utorował dla nas drogę, aby zamienić przeszłą rozpacz i zwrócić nas do prawdziwego życia (Ew. Jana 10.10). On oferuje nam przebaczenie, jeśli złożymy w nim nasze zaufanie.

Czy chcesz dzisiaj otrzymać przebaczenie od Boga? Nie ma jakiejś modlitwy, która udzieli nam tego przebaczenia. Jak zostało to wcześniej wyjaśnione, przebaczenie możliwe jest poprzez dzieło Jezusa Chrystusa. Ale możemy otrzymać to przebaczenie prosząc o nie Boga, z wiarą w modlitwie. Możesz powiedzieć coś takiego:

„Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Wiem, że zasługuję na wieczne oddzielenie od Ciebie. Wiem, że nie mogę Ci tego wynagrodzić ani stać się sprawiedliwym dzięki własnym staraniom. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Zapewniłeś sposób pojednania. Posłałeś swojego Syna Jezusa, aby żył doskonałym życiem, umarł i zmartwychwstał w moim imieniu. Zapłaciłeś cenę, którą byłem winien za grzech, abym mógł otrzymać przebaczenie i cieszyć się społecznością z Tobą. Proszę przebacz mi Boże. Wierzę w Ciebie. Proszę usuń moją winę i obdarz mnie nowym życiem w swoim Synu. Dziękuję, że mogę ufać, że to zrobisz. Dziękuję za zapewnienie drogi przebaczenia i przyjęcie mnie do swojej rodziny. Amen."

Jeśli modliłeś się tą modlitwą i szczerze uwierzyłeś w swoim sercu, otrzymałeś przebaczenie. Stałeś się nowym stworzeniem w Jezusie (2 Koryntian 5.17) i dzieckiem Bożym (Ew. Jana 1.12-13). Oddaj Bogu chwałę za uwolnienie Ciebie od ciężaru winy i rozpaczy.

Chcielibyśmy się z Tobą skontaktować. Proszę daj nam znać, że podjąłeś decyzję otrzymania Bożego przebaczenie w Jezusie Chrystusie klikając w poniższy przycisk.

© Copyright Got Questions Ministries