www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czy będzie częściowe pochwycenie?

Odpowiedź:
Są wierzący, którzy utrzymują że jedynie wierni chrześcijanie zostaną pochwyceni, podczas gdy niewierni chrześcijanie pozostaną na ziemi, aby cierpieć w czasie ucisku. Problem w tym, że Biblia nie popiera takiej koncepcji. Fragmenty, które opisują pochwycenie (1 Koryntian 15.50-57; 1 Tesaloniczan 4.13-18) mają zastosowanie uniwersalne do wszystkich chrześcijan, dojrzałych i niedojrzałych, wiernych i nieposłusznych. Wersety takie jak Rzymian 8.1 oraz 1 Tesaloniczan 5.9 mówią nam, że Bóg nie wylewa swojego gniewu na chrześcijan. Nie ma biblijnego dowodu na potwierdzenie częściowego pochwycenia. Każdy wierzący zostanie zabrany do nieba podczas pochwycenia.

Przypowieść Jezusa o dziesięciu niewiastach z Ew. Mateusza 25.1-13 była dla niektórych "dowodem" częściowego pochwycenia. Jednak, pięć niewiast, których lampy nie miały oliwy nie są symbolicznym ukazaniem wierzących pozostawionych; a raczej, jest obrazem niewierzących pozostawionych na ziemi. Kluczowy jest werset 12, gdzie pan młody mówi do tych pozostawionych, "Zaprawdę powiadam wam, nie znam was." Ci, których Jezus zna są wierzącymi w niego, niezależnie czy są czujnymi czy też nie. Niezbędnym elementem w tej paraboli jest olej w lampach- olej będący symbolem obecności Ducha Świętego. Ci, którzy mają Ducha Świętego żyjącego w ich sercach zostaną wzięci podczas pochwycenia, ponieważ są prawdziwymi chrześcijanami. Ci, którzy wyznają wiarę w Chrystusa, ale nie posiadają jego Ducha zostaną pozostawieni.

Lekcja dla nas jest taka, aby być gotowym, ponieważ Chrystus przyjdzie ponownie po swoich, ale przyjdzie jak "złodziej" (1 Tesaloniczan 5.4)- nagle, niespodziewanie i bez zapowiedzi. Jedynie ci, których lampy (serca) mają oliwę (Ducha Świętego) zostaną zabrani. Pozostali, bez względu na to za kogo się uważają, zostaną pozostawieni. Jezus zna swój lud i gdy nas wzywa, my odpowiadamy. Do pozostałych powie, "Nie znam was." Dzisiaj jest dzień zbawienia (2 Koryntian 6.2), a ci, którzy nie znają Chrystusa nie powinni zwlekać ani chwili dłużej.

© Copyright Got Questions Ministries