www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Z jakiego powodu tak trudno jest czekać na Boga?

Odpowiedź:
Czekanie na Boga nie tylko jest trudne; czasami wydaje się niemożliwe. Chcemy, aby rzeczy działy się w naszym oczekiwanym czasie, zgodnie z naszymi planami. Jednak Bóg nie działa według naszych planów i oczekiwanie, że tak będzie postępował rodzi rozczarowanie. Bóg ma wspanialszą perspektywę życiowych wydarzeń i jego perspektywa, plany i harmonogramy są doskonałe i święte, ponieważ On jest doskonały i święty. Psalmista mówi nam, "Droga Boża jest doskonała" (Psalm 18.31). Skoro Boże drogi są "doskonałe", to możemy ufać, że cokolwiek uczyni- i w jakimkolwiek czasie- jest również doskonałe. Gdy zrozumiemy ten fakt, to czekanie na Boga nie tylko będzie znośniejsze, ale właściwie stanie się radosne.

Obietnice Boga są jasne w tej kwestii- jeśli czekamy na Boga, On odnowi naszą siłę (Ks. Izajasza 40.31). Lecz jesteśmy ludźmi i żyjemy w kulturze, która żąda wszystkiego teraz a nawet "na wczoraj." Z tego powodu czekanie na Boga jest trudne. Czasami odpowiedzi na modlitwy, które wznosimy do Pana Zastępów są odpowiadane od razu, a to nas zachęca do dalszego ufania i budowania pewności. Zwykle jednak przez jakiś czas, Pan testuje naszą wiarę i to właśnie wtedy możemy prawdziwie walczyć. Wtedy sytuacja może wydawać się trudna i wówczas zastanawiamy się czy Pan rzeczywiście słucha naszej modlitwy.

Apostoł Paweł napomina kościół w Filippi, aby nie zamartwiał się o cokolwiek (Filipian 4.6). Poczucie zmartwienia w wierzącym sugeruje brak wiary i to zasmuca Boga, nie tylko dlatego, że nie chce abyśmy się martwili o cokolwiek, ale również dlatego, że On wie, że nasze niepokoje wynikają z niepełnego zrozumienia tego, kim On jest.

Istotnym aspektem natury Bożej, jego charakteru, który uzdalnia nas do cierpliwego czekania na niego w całkowitej pewności jest jego suwerenność. Boża suwerenność jest określana jako jego całkowita i pełna niezależność panowania nad wszelkimi stworzeniami, wydarzeniami i okolicznościami w każdym momencie historii. Nie podlegając nikomu, nie ulegając nikomu, absolutnie niezależny, Bóg robi, co chce, tylko tak, jak chce, zawsze tak, jak chce, i nic nie może powstrzymać Jego działania: "Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego, czego chcę" (Ks. Izajasza 46.10). Jak tylko to zrozumiemy, czekanie na działanie naszego doskonałego Boga i postępowanie w jego doskonałym czasie nie tylko uzdolni nas do cierpliwego czekania, ale również pozwoli nam oczekiwać z poczuciem pewności.

© Copyright Got Questions Ministries