www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi o czarnej magii?

Odpowiedź:
Bóg gardzi czarami, sztuką magiczną i wszelkimi rodzajami magii ("białej" lub "czarnej") i ostrzega przed naszym zaangażowaniem w takie praktyki. Czarna magia, zwana również ciemną magią, to wykorzystywanie nadprzyrodzonych mocy do egoistycznych celów, często polegające na rzucaniu zaklęć w celu kontrolowania innych ludzi lub sprowadzania zła. Praktykujący czarną magię starają się przywoływać demoniczne istoty, rozmawiać ze zmarłymi i ogólnie rzecz biorąc, czerpać korzyści dla siebie kosztem innych.

Biblia wymienia czary, a przez to czarną magię, jako jeden z uczynków ciała: "Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: …, czary, … i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą" (Galacjan 5.19-21; tłum. Biblia Warszawska). Kiedy ludzie w Efezie poznali Chrystusa, przynieśli swoje magiczne księgi i publicznie je spalili na znak, że wymieniają ciemną moc czarów na świętą moc Ducha (Dz. Apostolskie 19.19). W Ks. Objawienia 21.8 ci, którzy praktykują czarną magię, są bez ogródek ostrzegani przed Bożym sądem: "Udziałem zaś … czarowników, … będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga."

Czarna magia jest starożytną praktyką, i wiele poleceń Starego Testamentu zabraniało Izraelitom wszelkich związków z czarami i magią. 5 Ks. Mojżeszowa 18.10 mówi: "niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej". Za czasów teokracji Izraela karą za bycie czarownicą była śmierć (2 Ks. Mojżeszowa 22.18). Wiele innych fragmentów Starego Testamentu potępia czarną magię wraz z czarami w jej wielu formach (Ks. Micheasza 3.7; 5.12; 2 Ks. Królewska 21.6; 3 Ks. Mojżeszowa 19.26,31; 5 Ks. Mojżeszowa 18.14).

Czarna magia jest zła pod wieloma względami. Po pierwsze, powinniśmy szukać mocy i mądrości u samego Boga i ufać Mu jako wszechmocnemu źródłu wszystkiego, co dobre; nie powinniśmy szukać mocy ani mądrości u kłamliwych, nieczystych duchów ani w żaden sposób im ufać. Po drugie, naszym celem powinno być spełnianie woli Bożej, a nie dążenie do własnych, egoistycznych celów. Po trzecie, mamy miłować nieprzyjaciół i modlić się za nich (Ew. Mateusza 5.44); czarna magia uczy ludzi nienawidzić swoich wrogów i nakładać na nich klątwy. Po czwarte, dążenie do kontrolowania innych lub sprawowania nad nimi władzy jest sprzeczne z Bożym pragnieniem, aby ludzie mieli wolną wolę i dokonywali własnych moralnych wyborów. Po piąte, otwieranie się na wpływy demonów jest bardzo niemądre, ponieważ diabeł jest nieprzyjacielem, który dąży do zniszczenia (1 Piotra 5.8). Bóg wyraźnie potępia złe praktyki czarnej magii. Wybór czarnej magii to odrzucenie Bożej kontroli i zaproszenie na sąd (zob. Ew. Jana 12.48).© Copyright Got Questions Ministries