www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Dlaczego codzienna modlitwa jest ważna?

Odpowiedź:
Po prostu dla naśladowców Jezusa Chrystusa modlitwa jest najlepszym sposobem komunikowania się z Bogiem. Modlitwa jest napędem do codziennego dialogu z Jedynym, który nas stworzył. Znaczenie codziennej komunikacji poprzez modlitwę nie da się przecenić. Jest to na tyle ważne, że w Piśmie Świętym jest o tym mowa ponad 250 razy. Zatem, dlaczego tak ważna jest codzienna modlitwa? Po pierwsze, codzienna modlitwa daje nam możliwość dzielenia wszystkich aspektów życia z Bogiem. Po drugie, codzienna modlitwa daje nam szanse wyrażenia naszej wdzięczności za rzeczy, które nam zapewnia Bóg. Po trzecie, codzienna modlitwa zapewnia nam przestrzeń do wyznawania naszego grzechu i proszenia o pomoc w przezwyciężaniu tego grzechu. Po czwarte, codzienna modlitwa jest wyrazem uwielbienia i posłuszeństwa. I na koniec, codzienna modlitwa jest sposobem wyrażenia uznania kto tak naprawdę ma kontrolę nad naszym życiem. Przyjrzyjmy się każdemu z tych ważnych powodów nieco wnikliwiej.

Codzienna modlitwa daje nam możliwość dzielenia się wszystkimi aspektami naszego życia z Bogiem. Okoliczności życiowe zmieniają się codziennie. W rzeczywistości, sprawy mogą zmienić się z dobrych na złe i nawet gorsze w bardzo krótkim czasie. Bóg wzywa nas, abyśmy przynosili/ przedstawiali mu nasze troski, aby On je prowadził i obdarzał potencjalnie błogosławieństwem. On również wzywa nas, abyśmy dzielili się z nim naszymi radościami i zwycięstwami. W gruncie rzeczy, Ks. Jeremiasza 33.3 stwierdza: "Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!." Bóg chce, abyśmy go wzywali, by mógł odpowiadać na nasze modlitwy. On również chce dzielić z nami niesamowite błogosławieństwa, które w przeciwnym razie by nas ominęły, gdybyśmy nie zawołali do niego w modlitwie. I na koniec, Jakuba 4.8 mówi nam "zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was." Bóg chce, abyśmy byli blisko niego w każdym czasie.

Codzienna modlitwa daje nam okazję wyrażenia wdzięczności za rzeczy jakie On zapewnia w naszym życiu. Nie jest to tajemnicą, że musimy dziękować Panu za wszystkie rzeczy jakie On nam zapewnia i wszystkie rzeczy jakie dla nas czyni. Jego dobroć i troskliwa uprzejmość wobec nas powinna być dostrzegana codziennie. W 1 Ks. Kronik 16.34, zaleca się nam "Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, Albowiem na wieki łaska jego." Psalmista mówi nam w Psalmie 9.2, "Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, Będę opowiadał wszystkim cuda twoje." Modlimy się o sprawy codzienne, aby uznać jego wierność i jego obfite zaopatrzenie w naszym życiu codziennym.

Codzienna modlitwa zapewnia nam przestrzeń/ czas na wyznanie naszego grzechu i proszenie o pomoc w pokutowaniu za ten grzech. Spójrzmy prawdzie w oczy, wszyscy codziennie grzeszymy, niezależnie od tego czy mamy tego świadomość czy też nie. Zatem jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, co musimy robić? Pismo Święte jasno o tym mówi, "Grzech mój wyznałem tobie i winy mojej nie ukryłem. Rzekłem: Wyznam występki moje Panu; Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mego" (Psalm 32.5). Powiedz Bogu o tym, co już wiesz i czyń tak codziennie. Codzienna modlitwa jest wspaniałym miejscem uwalniania siebie od wyniszczającego ciężaru grzechu. Bardzo często chrześcijanie chodzą z niewyznanym grzechem, który utrudnia budowanie osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, gdy powinniśmy pokornie uniżyć się i poprosić w modlitwie o przebaczenie. Innym ważnym elementem naszej codziennej modlitwy jest proszenie Boga o siłę do wyznawania naszych grzechów. Jedynie Bóg może nam pomóc odwrócić się od naszych grzechów, jednak aby tak się stało, musi usłyszeć naszą skruchę.

Codzienna modlitwa jest aktem uwielbienia i posłuszeństwa. Być może żaden inny werset nie podsumowuje lepiej tego, z jakiego powodu powinniśmy się modlić codziennie, aniżeli 1 Tesaloniczan 5.16-18 (tłum. Biblia Warszawsko- Praska): "Bądźcie zawsze radośni, módlcie się nieustannie i za wszystko dziękujcie [Bogu], gdyż taka jest Jego wola względem was, którzy stanowicie jedno z Jezusem Chrystusem." Bożą wolą dla Jego dzieci jest to, aby się w nim radowały, modliły się do niego i dziękowały. Modlenie się bez ustanku oznacza po prostu, że powinniśmy uczynić modlitwę naszym regularnym nawykiem i nigdy nie przestawać w nim trwać. Modlitwa jest również aktem uwielbienia, ponieważ poprzez modlitwę do Boga pokazujemy mu jak bardzo go uwielbiamy. Codzienna modlitwa jest również aktem posłuszeństwa, który przynosi radość Panu, gdy widzi swoje dzieci wypełniające jego nakazy.

Codzienna modlitwa jest sposobem uznawania tego, kto tak naprawdę kontroluje nasze życie. Jako chrześcijanie, wiemy kto tak naprawdę sprawuje kontrolę. Bóg jest suwerenny. Nic nie dzieje się bez wiedzy Boga (Ks. Izajasza 46.9-10; Ks. Daniela 4.17). Ponieważ jest suwerenny wobec wszystkiego, to zasługuje na naszą cześć i uwielbienie. "Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do ciebie należy, twoim Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko" (1 Kronik 29.11). Bóg jest naszym wspaniałym Królem i jako taki ma kontrolę nad każdym aspektem naszego życia. Każdego dnia powinniśmy uznawać jego właściwe miejsce w naszym życiu, w pokorze oraz z szacunkiem należnym dla tak wielkiego i wspaniałego Króla.

I na koniec, modlitwa jest czymś, co wszyscy powinniśmy chcieć czynić w naszym życiu codziennym. A jednak dla wielu chrześcijan może to być dużym wyzwaniem, aby uniżyć samego siebie w codziennej modlitwie. Dla tych, którzy chodzą z Panem od wielu lat, codzienna modlitwa może stać się chłodną rutyną, w której brakuje właściwego szacunku. Bez względu na to, czy ktoś jest nowym wierzącym czy już mocno utwierdzonym, modlitwa zawsze powinna być uważana za NAJLEPSZY sposób rozmowy z Bogiem. Wyobraź sobie, że nie rozmawiasz z ukochanym/-ą lub bliskim przyjacielem. Jak długo trwałaby taka relacja? Codzienna modlitwa z Bogiem jest codzienną społecznością z naszym Niebiańskim Ojcem. To jest rzeczywiście niesamowite, że nasz Bóg chce mieć w ogóle z nami relację. W rzeczywistości, psalmista pyta: "Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz; Lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?" (Psalm 8.5). Codzienna modlitwa jest dobrym sposobem zrozumienia tej niesamowitej prawdy i wspaniałego przywileju jakim obdarzył nas Bóg.

© Copyright Got Questions Ministries