www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co znaczy Chrystus?

Odpowiedź:
Ku zaskoczeniu wielu, "Chrystus" nie jest nazwiskiem Jezusa. "Chrystus" pochodzi od greckiego słowa Christos, oznaczające "namaszczony" lub "wybrany." To jest grecki odpowiednik hebrajskiego słowa Mashiach czy "Mesjasz." "Jezus" jest ludzkim imieniem przekazanym Marii przez anioła Gabriela (Ew. Łukasza 1.31). "Chrystus" jest Jego tytułem, podkreślając, że Jezus został posłany od Boga, aby był Królem i Wyzwoleńcem (zobacz Ks. Daniela 9.25; Ks. Izajasza 32.1). "Jezus Chrystus" oznacza "Jezusa Mesjasza" lub "Jezusa Namaszczonego."

W starożytnym Izraelu, gdy ktoś otrzymywał stanowisko władzy, wylewano na jego głowę olej, aby wskazać, że został oddzielony dla Bożej służby (np. 1 Ks. Samuela 10.1). Królowie, kapłani oraz prorocy byli namaszczani w taki sposób. Namaszczenie było symbolicznym aktem wskazania Bożego wyboru (np. 1 Ks. Samuela 24.6). I chociaż dosłowne znaczenie namaszczony odnosi się do zastosowania oleju, może się również odnosić do czyjegoś poświęcenia przez Boga, nawet jeśli dosłowny olej nie jest użyty (Hebrajczyków 1.9).

Istnieje setki prorockich fragmentów w Starym Testamencie, które odnoszą się do nadejścia Mesjasza, który wyzwoli Jego lud (np. Ks. Izajasza 61.1; Ks. Daniela 9.26). Starożytny Izrael myślał, że Mesjasz przyjdzie z wojskową potęga, aby wyzwolić spod władzy ziemskich królów i narodów pogańskich. Ale Nowy Testament odsłania o wiele lepsze wyzwolenie zapewnione przez Jezusa Mesjasza- wyzwolenie od mocy i wiecznych konsekwencji grzechu (Ew. Łukasza 4.18; Rzymian 6.23).

Biblia mówi, że Jezus został namaszczony olejem w dwóch sytuacjach przez dwie, różne kobiety (Ew. Mateusza 26.6-7; Ew. Łukasza 7.37-38), ale najbardziej znaczące namaszczenie nastąpiło z Ducha Świętego (Dz. Apostolskie 10.38). Tytuł Jezusa "Chrystus" oznacza, że jest On Bożym Pomazańcem/ Namaszczonym, Jedynym który wypełnia proroctwa Starego Testamentu, Wybrany Zbawiciel, który przyszedł, aby wyzwolić więźniów (1 Tymoteusza 1.15) i jest Królem królów, który powróci, aby ustanowić swoje Królestwo na ziemi (Ks. Zachariasza 14.9).

© Copyright Got Questions Ministries