www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jakie jest znaczenie chrześcijańskiego odkupienia?

Odpowiedź:
Każdy potrzebuje odkupienia. Naszą duchowość cechuje wina: „gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3.23). Odkupienie w krwi Chrystusa obmyło naszą winę „I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie” (Rzymian 3.24).

Dzięki odkupieniu mamy życie wieczne (Objawienia św. Jana 5.9-10), przebaczenie grzechów (Efezjan 1.7), sprawiedliwość (Rzymian 5.17), uwolnienie spod Prawa (Galacjan 3.13), synostwo w rodzinie Bożej (Galacjan 4.5), uwolnienie od wszelkiej nieprawości (Tytusa 2.14; 1 Piotra 1.14-18), pokój z Bogiem (Kolosan 1.18-20) i pieczęć Ducha Świętego (1 Koryntian 6.19-20). Wykupienie sprawia, że stajemy się święci, usprawiedliwieni, wolni, usynowieni i pojednani. Zobacz także Psalm 130.7-8; Ew. Łukasza 2.38 oraz Dzieje Apostolskie 20.28.

Słowo ‘odkupiony’ oznacza ‘spłacony’, (‘wykupiony’). Termin ten niegdyś stosowano w odniesieniu do wykupywania niewolnika. Zastosowanie tego słowa do śmierci Chrystusa na krzyżu jest dość wymowne. Jeśli jesteśmy ‘odkupieni’, to znaczy że nasz poprzedni stan porównywalny był z niewolnictwem. Bóg wykupił naszą wolność, przez co nie jesteśmy dłużej pod panowaniem grzechu czy Prawa Mojżeszowego. To metaforyczne użycie ‘wykupienia’ jest nauczaniem listu do Galacjan 3.13 oraz 4.5.

Chrześcijańska koncepcja odkupienia związana jest ze słowem ‘okup.’ Jezus zapłacił cenę za nasze uwolnienie spod panowania grzechu oraz jego konsekwencji (Ew. Mateusza 20.28; 1 Tymoteusza 2.6). Jego śmierć była zastępstwem za nasze życie. W rzeczywistości Pismo Święte wskazuje, że odkupienie jest możliwe jedynie ‘przez krew Chrystusa’, w Jego śmierci (Kolosan 1.14).

Niebo zapełnione będzie dawnymi niewolnikami, którzy nie przez własne zasługi, lecz przez krew Chrystusa zostali wykupieni, wyzwoleni i oczyszczeni z grzechów. Niegdyś niewolnicy grzechu, teraz nazywani świętymi. Nic dziwnego, że zaśpiewamy nową pieśń- pieśń pochwalną na cześć Odkupiciela (Objawienie św. Jana 5.9). Byliśmy niewolnikami grzechu, skazani na wieczne oddzielenie od Boga. Jezus zapłacił cenę naszego wykupu, dając nam wolność spod panowania grzechu i ratunek od wiecznych jego konsekwencji.

© Copyright Got Questions Ministries