www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak chrześcijanin powinien postąpić względem żebraka?

Odpowiedź:
Istnieje wiele opinii odnośnie kwestii tego jak postępować z żebrakami? Niektórzy ludzie dobrze czują się z tym by dawać pieniądze, bo wierzą że zależy to od żebraka jak chce wykorzystać te pieniądze, czy kupi za to jedzenie czy alkohol/ narkotyki. Inni dają jedzenie/ picie zamiast pieniędzy, rozumiejąc że niektórzy żebracy nie wykorzystają pieniędzy zgodnie z intencją dawcy. Jak należy postąpić? Zgodnie z nauczaniem biblijnym mamy pomagać biednym. Czy nasza odpowiedzialność jednak kończy się wraz z ofiarowaniem, czy powinniśmy dać i upewnić się, że nasze dary zostaną właściwie wykorzystane?

Zamiast dawać pieniądze czy jedzenie/wodę niektórzy wolą zaproponować podwiezienie do pobliskiego przytułku dla bezdomnych i/lub wsparcie finansowe przekazać bezpośrednio takiej placówce. Poprzez wspieranie finansowe miejsc w schroniskach, dajemy szansę najuboższym, którzy w przeciwnym razie musieliby żebrać na ulicy. Jeśli kościół lokalny prowadzi służbę banku żywności, dociera do potrzebujących i kieruje do nich pomoc, to w ten sposób nie pobudza ich do grzechu. Kościelne banki żywności są też świetną okazją do dzielenia się ewangelią z bezdomnymi i potrzebującymi.

Inne sposoby pomocy związane są z dawaniem jedzenia czy ofiarowywaniem kart upominkowych do lokalnych restauracji, wręczanie batonów czy innych produktów trudno psujących się na rogach ulic, lub jeśli sytuacja pozwoli, zabranie osób potrzebujących do restauracji/ sklepu spożywczego i kupienie jej/jemu posiłku. Bóg chce, abyśmy pomagali biednym i błogosławi nas gdy to czynimy. Bóg poprzez Dawida mówi do nas: "Błogosławiony ten, który zważa na biednego. Wyratuje go Pan w czasie niedoli! Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu. Szczęśliwy będzie na ziemi. I nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego" (Psalm 42.2-3). Rzeczywiście dobre jest to by pomagać potrzebującym. Każdy z nas powinien postąpić wobec takiej osoby w sposób w jaki naucza Pan, nie zapominając równocześnie o modlitwie za takie potrzebujące osoby.
© Copyright Got Questions Ministries