www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat chodzenia ze sobą, spotykania się?

Odpowiedź:
Choć słowa: chodzenie ze sobą, spotykanie się, nie zostały wspomniane w Biblii, Pismo Święte mówi o pewnych zasadach, które zostały nam dane w czasie narzeczeństwa. Najważniejsza rzecz, z jakiej powinniśmy zdać sobie sprawę, to że powinniśmy przestać myśleć o tej kwestii w świecki sposób, ponieważ Boży sposób myślenia o tym zaprzecza myśleniu świeckiemu (2 List św. Piotra 2:20). Mówi nam się, i jest to pogląd ogólnie przyjęty, że mamy prawo spotykać się tyle, ile chcemy, z tak wielką ilością ludzi, z jaką chcemy. Jednak Bóg mówi nam, byśmy dobrze poznali właśnie osobę, z którą chcemy się ożenić, zanim to zrobimy. Powinniśmy dowiedzieć się, czy ta osoba oddała swoje życie Chrystusowi, czy narodziła się w Duchu Chrystusa (Ewangelia wg św. Jana 3:3-8), i czy ma ona pragnienie, by być podobną do Chrystusa (List św. Pawła do Filipian 2:5). Dlaczego to właśnie jest tak ważne, jeśli chodzi o znalezienie partnera? Chrześcijanin powinien uważać, by nie ożenił się z osobą niewierzącą (2 List św. Pawła do Koryntian 6:14-15), ponieważ mogłoby to osłabić jego więź z Chrystusem, lub sprawić, że w jego moralności i w standardach doszłoby do pewnego przewartościowania i kompromisów.

Kiedy ktoś ma bliską relację z drugą osobą, musi pamiętać, że Bóg jest najważniejszy, i że to Jego należy kochać ponad wszystkich (Ewangelia wg św. Mateusza 10:37). Myśleć lub wierzyć w to, że jakaś osoba jest dla ciebie „wszystkim”, że jest najważniejsza w twoim życiu, jest bałwochwalstwem, które jest grzechem (List św. Pawła do Galatów 5:20, 2 List św. Pawła do Kolosan 3:5). Podobnie, nie wystawiaj swojego ciała na wstyd uprawiając seks przedmałżeński (1 List św. Pawła do Koryntian 6:9,13, 2 List do Tymoteusza 2:22). Niemoralność seksualna jest grzechem nie tylko przeciwko Bogu, ale także przeciwko twojemu własnemu ciału (1 List św. Pawła do Koryntian 6:18). Ważne jest, abyśmy kochali i szanowali innych tak, jak kochamy siebie (List św. Pawła do Rzymian 12:9-10), i ta zasada tyczy się także chodzenia ze sobą i relacji małżeńskich. To, byśmy szli za tymi zasadami biblijnymi jest najlepszym sposobem na stworzenie bezpiecznych fundamentów małżeńskich. Jest to jedna z najważniejszych decyzji, jakie przyjdzie ci podjąć, ponieważ kiedy dwoje ludzi pobiera się, zaczyna „przylegać” do siebie nawzajem i staje się jednym ciałem, które powinno być stałe i niepodzielne (Księga Rodzaju 2:24, Ewangelia wg św. Mateusza 19:5).

© Copyright Got Questions Ministries