www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Skoro Bóg jest miłością, dlaczego potępia homoseksualizm?

Odpowiedź:
Powszechnym argumentem akceptacji homoseksualizmu i małżeństw tej samej płci jest to, jeśli Bóg jest miłością, nie potępi miłości innych. Główny problem z tym stwierdzeniem jest taki- o jakiej "miłości" mówimy?

1 Jana 4.8 mówi, "Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością." Wspomniana tutaj "miłość" to agape. Ten typ miłości jest świadomym aktem poświęcania własnych pragnień, komfortu i nawet dobrego samopoczucia dla dobra drugiej osoby. To jest miłość, która posłała Jezusa na śmierć na krzyżu za nasze grzechy (Rzymian 5.8). Miłość, która poprowadziła Boga do posłania Go na śmierć (Ew. Jana 3.16). Największym spełnieniem tej miłości jest poświęcenie własnego życia za drugiego człowieka (Ew. Jana 15.13).

Powstaje zatem pytanie, co stanowi dobro drugiego człowieka? Świat, a może nawet nasza własna wrażliwość może powiedzieć, że pozwolenie innym na życie w związku homoseksualnym to dbanie o ich dobro. Biblia mówi inaczej. Rzymian 1.26 mówi, że jest to gorszące i hańbiące. 1 Koryntian 6.9 mówi, że grzech ten powstrzyma człowieka przed królestwem Bożym. 1 Koryntian 6.18 mówi, że zachowanie homoseksualne jest grzechem przeciwko własnemu ciału.

Jeśli to jest prawdą i zachowanie homoseksualne jest hańbiące, blokuje Boże błogosławieństwa i prowadzi do samookaleczenia, to trzymanie się od tego z daleka jest wyrazem miłości. Zachęcanie innych do oddawania się grzechowi jest zachęcaniem ich do odrzucenia Bożych błogosławieństw w ich życiu. To jest przeciwieństwem miłości.

Biorąc to pod uwagę, osoby z tendencjami homoseksualnymi desperacko potrzebują miłości. Nawet jeśli zgadzają się z Biblią, że homoseksualizm jest grzechem i postanawiają nie szukać spełnienia swoich pragnień seksualnych, muszą nadal znajdować miłość w innych związkach — ofiarną miłość agape i przyjazne towarzystwo phileo. Gdy nasze emocjonalne i społeczne potrzeby miłości są zaspokojone, jest mniej prawdopodobne, że będziemy szukać spełnienia w niebiblijnych sposobach. Nie inaczej jest w przypadku samotnych heteroseksualistów niż w przypadku pociągu homoseksualnego.

Czy ktoś z pociągiem do osób tej samej płci może być uzdrowiony i stać się heteroseksualny w myśli, pragnieniu i czynie? Jest to możliwe, ale nie jest to pewne. Doświadczenie zbawienia i otrzymanie przebaczenia nie pozbywa tej osoby pokusy. Dla wierzącego, gdy tylko pojawi się pociąg do osób tej samej płci, abstynencja jest kluczowa- jak dla każdej osoby nie będącej w małżeństwie heteroseksualnym. Wierzący nie powinni tolerować związków seksualnych poza małżeństwem heteroseksualnym, nawet jeśli okazują agape i miłość phileo.

To kłamstwo, że wszyscy ludzie potrzebują spełnienia seksualnego (Ew. Mateusza 19.12). Kłamstwo to utożsamia seks z miłością. Bóg, który nas stworzył podkreśla, że seks jest wyrazem miłości między mężczyzną i kobietą, którzy są sobie poślubieni. Poza tym kontekstem, seks jest szkodliwy i mocno pozbawiony miłości. Jeśli kochamy innych, nie będziemy zachęcać ich do grzechu, wyrządzając sobie krzywdę. Zamiast tego, będziemy podążali za największym nakazem i zapewniali im prawdziwą miłość jakiej od nas oczekują.

© Copyright Got Questions Ministries