www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Czym jest błogosławieństwo według Biblii?

Odpowiedź:
W Biblii istnieje kilka słów, które zazwyczaj tłumaczymy jako "błogosławieństwo" czy "błogosławić." Hebrajskie słowo najczęściej tłumaczone jako "błogosławić" to barak, które może oznaczać wielbić, chwalić/ gratulować czy pozdrowić, jest nawet używane jako przekleństwo. W 1 Ks. Mojżeszowej 1.22 pojawia się po raz pierwszy, gdy Bóg błogosławił morze stworzeniami i ptakami, mówiąc im, aby były płodne i rozmnażały się. Podobnie w wersecie 28, Bóg dał podobne błogosławieństwo Adamowi i Ewie, dodając, że mają panować nad stworzeniem. Gdy Bóg powołał Abrama do Ziemi Obiecanej (1 Ks. Mojżeszowa 12.1-3), obiecał go błogosławić, uczynić jego imię wielkim i poprzez niego, błogosławić wszystkie rodziny na ziemi. Błogosławieństwa tutaj są wyraźnie kojarzone ze szczęściem i dobrobytem, zarówno dla Adama jak i innych. W 1 Ks. Mojżeszowej 22.16-18 Bóg ponownie błogosławi Abrama i dodaje, że błogosławieństwo jest zależne od jego posłuszeństwa wobec Bożych nakazów.

Bóg nie jest jedynym, który wypowiada błogosławieństwa. Gdy Rebeka opuściła swoją rodzinę, aby zostać żoną Izaaka (1 Ks. Mojżeszowa 24.60; tłum. Biblia Warszawsko- Praska), jej rodzina błogosławiła ją mówiąc "obyś się stała matką tysięcy i dziesiątek tysięcy [dzieci]! Niech twoi potomkowie zawładną bramami [miast] swych nieprzyjaciół." Gdy Izaak był na swym łożu śmierci, wypowiedział takie błogosławieństwo swojemu synowi, Jakubowi: "Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi, oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony" (1 Ks. Mojżeszowa 27.28-29).

Innym hebrajskim słowem na błogosławieństwo jest eszer, które tłumaczone jest jako szczęście. Ks. Joba 5.17 stwierdza, "Szczęśliwy to człowiek, którego Bóg smaga, dlatego nie pogardzaj karceniem Wszechmocnego!" To błogosławieństwo jest związane z wiedzą, że Bóg działa, aby nas prowadzić właściwą ścieżką. Boża kara jest rzeczywiście ukazaniem Jego miłości do nas, jak rodzic, który dyscyplinuje dziecko bawiące się na środku ulicy. Psalm 1.1-3 ciągnie dalej ten temat, gdy stwierdza, "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców, Lecz ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, Wydające swój owoc we właściwym czasie, Którego liść nie więdnie, A wszystko, co uczyni, powiedzie się." Księga Psalmów pełna jest odniesień do tego rodzaju szczęśliwego błogosławieństwa dla tych, którzy kochają i boją się Pana Boga.

W Nowym Testamencie istnieją dwa podstawowe greckie słowa tłumaczone jako "błogosławić." Makarios niesie w sobie znaczenie szczęścia na które po prostu patrzymy. Błogosławieństwa z Ew. Mateusza 5 oraz Ew. Łukasza 6 opisują szczęśliwy stan tych, którzy znajdują cel i spełnienie w Bogu. Podobnie jak w Psalmach, najlepsze życie dostępne jest dla tych, którzy kochają i boją się Boga, i porządkują je zgodnie z Jego Słowem. Rzymian 4.6-8 łączy to radosne błogosławieństwo z tymi, których grzechy są przebaczone, bo wiedzą, że relacja z Bogiem została odnowiona. Eulogeo skupia się na dobrych uczynkach lub dobrym świadectwie jakie inni dają o kimś, i również opisuje błogosławieństwo, które wypowiadamy nad naszym jedzeniem (Ew. Mateusza 26.26). Efezjan 1.3 błogosławi Boga za wszystkie błogosławieństwa, których nam udziela w Chrystusie, a 1 Piotra 3.9 poucza nas, abyśmy błogosławili tych, którzy uczynili nam krzywdę, ponieważ jesteśmy powołani do otrzymania błogosławieństwa od Boga.

Łącząc te wątki razem, widzimy, że błogosławieństwo jest wyrażeniem dobrej woli i szczęścia, które wypowiada się o kimś innym, oraz warunkiem, który spełnia te dobre słowa. Bożym pierwotnym planem stworzenia było to, aby jego stworzenia, włączając w to ludzkość, doświadczyły dobrobytu, pokoju i spełnienia, ale ten projekt został zniszczony z chwilą, gdy grzech wszedł na świat. Oświadczenia o błogosławieństwie są życzeniem Boga, aby przywrócić Jego łaskę wobec innych lub deklaracją Jego wrodzonej dobroci. Ostatecznym błogosławieństwem jakiego Bóg nam udzielił jest nowe życie i przebaczenie, które przychodzi przez wiarę w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Materialne błogosławieństwo jakiego doświadczamy od czasu do czasu jest tymczasowe, ale błogosławieństwa duchowe dostępne dla nas w Chrystusie przetrwają czas i wieczność. Jak powiedział psalmista, "Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, Którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego" (Psalm 146.5).