www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak brzmią niektóre błędy teorii ewolucji?

Odpowiedź:
Chrześcijanie jak i niechrześcijanie często poddają w wątpliwość to, czy teoria ewolucji jest właściwa. Ci, którzy wyrażają swoje wątpliwości odnośnie teorii są często określani jako „nienaukowi” lub „zacofani” przez środowiska pro-ewolucjonistyczne. Czasem, powszechne postrzeganie ewolucji zdaje się być tak oczywiste, jakby wszystko zostało już udowodnione poza wszelkimi wątpliwościami i nie istnieją żadne naukowe sprzeczności. W rzeczywistości, istnieje kilka naukowych błędów w tej teorii, dostarczając też powodów do wyrażania sceptycyzmu. Żadne z tych pytań nie musi od razu zaprzeczać ewolucji, niemniej jednak pokazują jak wiele kwestii w tej teorii jest jeszcze niewyjaśnionych.

Istnieje wiele sposobów na to, by ewolucję można było naukowo skrytykować, ale większość tej krytyki jest bardzo szczegółowa. Istnieje niezliczona ilość przykładów charakterystyki genetycznej, systemów ekologicznych, drzew ewolucyjnych, własności enzymów i innych faktów, które są trudne do pogodzenia z teorią ewolucji. Szczegółowe opisy tych rzeczy mogą być bardzo techniczne i wykraczają poza zasięg takiego artykułu podsumowującego. Mówiąc ogólnie, właściwe jest to, by powiedzieć, że nauka wciąż musi dostarczyć spójnych odpowiedzi odnośnie tego jak ewolucja funkcjonuje na poziomie molekularnym, genetycznym czy nawet ekologicznym w sposób spójny i wystarczający.

Inne niespójności w teorii ewolucji można podzielić na trzy główne obszary. Po pierwsze, istnieje sprzeczność pomiędzy „punktową równowagą” i „gradualizmem.” Druga sprawa dotyczy problemu w przechodzeniu „mikroewolucji” do „makroewolucji.” Trzecia rzecz to sposób w jaki teoria została nienaukowo wykorzystana dla celów filozoficznych.

Po pierwsze, istnieje sprzeczność pomiędzy „punktową równowagą” a „gradualizmem.” Istnieją dwie podstawowe możliwości jak mogła pojawić się ewolucja naturalistyczna. Ten błąd w teorii ewolucji pojawia się dlatego, że te dwie koncepcje wzajemnie się wykluczają, a mimo to podawane są jako dowody potwierdzające obie możliwości. Gradualizm wskazuje, że organizmy podlegają relatywnie stałym mutacjom, doprowadzając niejako do „bezproblemowych” zmian począwszy od wczesnych form do późniejszych. To było podstawowe założenie wyprowadzone z teorii ewolucji. Punktowa równowaga, z drugiej strony, dotyczy tego, że obszary mutacji nie są podatne na przypadkowe zmiany. Zatem, organizmy będą zachowywały przez długi czas stabilność, natomiast „punktowo” będą doświadczać wybuchów raptownych ewolucji.

Gradualizm wydaje się być sprzeczny z dowodami pochodzącymi ze skamieniałości. Organizmy pojawiają się nagle i wykazują bardzo małe zmiany w długich przedziałach czasowych. Dowody pochodzące ze skamieniałości zostały mocno wyczerpane na przestrzeni ostatniego wieku i im więcej znajduje się skamieniałości tym bardziej gradualizm wydaje się być podważony. To jawne obalenie gradualizmu w dowodach skamienielin przyczynił się do rozwinięcia teorii o punktowej równowadze.

Dowody zebrane ze skamieniałości mogą wydawać się potwierdzeniem punktowej równowagi, ale i tu napotykamy na wiele poważnych trudności. Podstawowym założeniem równowagi punktowej jest to, że tylko nieliczne stworzenia, wszystkie z tej samej dużej populacji, doświadczają kilku pożytecznych mutacji, i wszystkie w tym samym czasie. I od razu każdy może dostrzec jak jest to mało prawdopodobne. Później, tych kilka jednostek oddziela się kompletnie od głównej populacji, by ich nowe geny mogły być przekazane do kolejnego pokolenia (inne mało prawdopodobne wydarzenie). Biorąc pod uwagę tą dużą różnorodność form życia, ten rodzaj niesamowitego zbiegu okoliczności musiałby przydarzać się dość często przez cały czas.

Badania naukowe również poddały w wątpliwość korzyści jakim musiałaby sprostać równowaga punktowa. Oddzielenie kilku członków od głównej populacji prowadzi do problemów w rozmnażaniu. To z kolei skutkuje w zmniejszaniu się zdolności reprodukcji, dotkliwych anomalii genetycznych i temu podobnych. Krótko mówiąc, wydarzenia które powinny promować „przetrwanie najlepiej przystosowanych” niszczą te organizmy.

Pomimo tego, co twierdzą niektórzy, równowaga punktowa nie jest ulepszoną wersją gradualizmu. Te dwie koncepcje mają różne założenia odnośnie mechanizmów jakie kryją się za ewolucją i sposobem w jaki się zachowują. Żaden z nich nie jest satysfakcjonującym wyjaśnieniem tego, jak życie stało się tak różnorodne a zarazem zrównoważone, a mimo to nie ma innych racjonalnych wyjaśnień tego jak ta ewolucja może funkcjonować.

Drugim błędem jest problem doprowadzenia “mikroewolucji” do “makroewolucji.” Badania laboratoryjne pokazały, że organizmy są zdolne do adaptacji. Co oznacza, że żyjące jednostki mają zdolność do zmiany ich biologii, aby lepiej przystosować się do otaczającego środowiska. Jednak te same badania ukazały, że takie zmiany mogą nastąpić tylko do pewnego momentu i nie doprowadzą do fundamentalnych zmian. Te małe zmiany nazwane są „mikroewolucją.” Mikroewolucja może doprowadzić do wyraźnych zmian, np. takich jakie możemy zaobserwować u psów. Wszystkie psy są tym samym gatunkiem, a mimo to każdy może dostrzec że istnieje między nimi duża różnorodność. Jednak nawet najbardziej intensywne hodowle nie zmieniły psa w coś zupełnie innego. Istnieje granica odnośnie tego jak duży, mały, mądry, kudłaty może stać się pies podczas hodowania. Nawet na próbę nie ma powodu by sugerować, że gatunki mogą zmienić się w coś ponad swoje własne genetyczne ograniczenia i stać się czymś innym.

Długoterminowa ewolucja wymaga „makroewolucji”, która odnosi się do zmian wielko- gabarytowych. Mikroewolucja zmienia wilka w Cziłałę lub Wielkiego Duńczyka. Makroewolucja zmieniłaby rybę w krowę lub kaczkę. Istnieją gigantyczne różnice w rozmiarze oraz w efektach pomiędzy mikroewolucją a makroewolucją. Ten błąd w teorii ewolucji polega na tym, że przeprowadzone doświadczenia nie potwierdzają zdolności zachodzenia wielu małych zmian, które przekształciłyby jeden gatunek w inny.

Na koniec, istnieje błędne zastosowanie teorii ewolucji. Nie jest to błąd w torii naukowej oczywiście, ale błąd w sposobie nadużywania teorii do celów nienaukowych. Istnieje wciąż wiele, wiele pytań na temat życia biologicznego na które ewolucja jeszcze nie odpowiedziała. A mimo to, są tacy, którzy próbują przekształcić podejście biologiczne na metafizyczne. Za każdym razem, gdy osoba twierdzi, że teoria ewolucji zaprzecza religii, duchowości czy istnieniu Boga, to wynosi teorię poza jej określone ramy. Słusznie lub nie, teoria ewolucji została wykorzystana jako narzędzie anty- religijne przez tych, którzy odrzucają Boga.

Podsumowując, istnieje wiele naukowo- rzeczowych powodów by podważać teorię ewolucji. Te błędy (niejasności, niedociągnięcia) mogą być rozstrzygnięte przez naukę lub ostatecznie całkowicie ją zniszczyć. Nie wiemy co się stanie, ale wiemy jedno: pozostaje jeszcze daleka droga do tego, aby potwierdzić słuszność teorii ewolucji i ludzie trzeźwo myślący mogą kwestionować jej naukowość.

© Copyright Got Questions Ministries