www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co Biblia mówi na temat raka?

Odpowiedź:
Biblia nie podaje żadnych szczegółów na temat choroby nowotworowej. Nie oznacza to jednak, że nie odnosi się do kwestii chorób. Król Hiskiasz był chory na "wrzód" (2 Ks. Królewska 20.6-8), co w rzeczywistości mogło być rakiem tyle, że pod inną nazwą. Gdy Jezus chodził po ziemi uzdrawiał wielu ludzi z chorób z którymi się do niego zgłaszali (co oczywiście dotyczyło także raka), wskazując Żydom, że był Mesjaszem. Jednak rak, jak każda inna choroba, jest efektem przekleństwa związanego z istnieniem grzechu na świecie. W 1 Ks. Mojżeszowej 3.17 czytamy, "...Przeklęta niech będzie ziemia." Ziemia została przeklęta z powodu grzechu i każdy człowiek umiera- zamienia się w proch- a sposobem śmierci może być choroba, która w naturalny sposób wynika z przekleństwa ziemi. Choroby nie są "karami." Są one wynikiem życia w upadłym świecie i przeklętej ziemi, a wierzący i niewierzący doświadczają choroby nowotworowej czy innych chorób, które prowadzą do śmierci. Powinniśmy pamiętać, że w życiu wierzącego, Bóg "wszystko czyni ku dobremu" (Rzymian 8.28); te "wszystkie rzeczy" mogą dotyczyć także raka.

Wspaniałą rzeczą jest to, że mimo iż w tym życiu doświadczamy chorób chociażby takich jak rak, to mamy nadzieję. Psalm 103 jest wspaniałym fragmentem, który daje zapewnienie, że nadejdzie kres wszystkich chorób w świecie. Psalm 103.1-4 mówi, "Błogosław, duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu jego świętemu. Błogosław, duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstwa jego! On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje; On wieńczy cię łaską i litością."

Czy w tym fragmencie jesteśmy zapewnieni, że Bóg uleczy nas z raka czy jakiejkolwiek choroby w tym życiu? Nie, nie takie jest znaczenie tego fragmentu. A raczej takie, że ten sam Bóg, który przebacza nasze grzechy, pewnego dnia zabierze nas do miejsca, które dla nas przygotował (Ew. Mateusza 25.34). Jego odkupienie zachowuje nas od zagłady, a potem nie będzie już więcej przekleństwa czy chorób, ani śmierci i będziemy na wieki z nim ukoronowani jego dobrocią i łaską. Ostateczne zwycięstwo nad przekleństwem grzechu jest już naszym udziałem w Chrystusie.
© Copyright Got Questions Ministries