www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co mówi Biblia o autorytecie?

Odpowiedź:
Według Biblii autorytet powinien być respektowany i szanowany. Dla wielu jest to trudne nauczanie, ponieważ Biblia wydaje się usprawiedliwiać tych, którzy rządzą lub przewodzą innym w okrutny i niesprawiedliwy sposób. Być może najczęściej cytowany i najbardziej znany werset dotyczący tej kwestii pochodzi z Rzymian 13. Bóg radzi nam, abyśmy podporządkowali się władzy,„bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione" (Rzymian 13.1). Ponadto Biblia wskazuje nam, że bunt przeciwko władzy jest buntem przeciwko Bogu (Rzymian 13.2).

Wielu argumentowałoby, że takie fragmenty dotyczą tylko życzliwych władców, ponieważ Pismo Święte nadal mówi, że ci władcy "Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki" i że są "sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle". Dlatego właśnie "trzeba jej się poddawać" i "Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli" (Rzymian 13.3-6; tłum. Biblia Warszawska).

Co Bóg mówi o reagowaniu na niesprawiedliwych władców? W innym dobrze znanym i wymagającym fragmencie Biblia mówi: "Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym, albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady" (1 Piotra 2.15, 17-21; tłum. Biblia Warszawska).

Są to bardzo trudne treści i mogą skłaniać niektórych do odczuwania, że Bóg ma sadystyczne zapędy. Byłoby to błędne odczytanie Biblii. Boże wezwanie do okazywania miłości, czci i szacunku innym zawsze reprezentuje sposób, w jaki Bóg postrzega swoje Królestwo na ziemi. Bóg pragnie, abyśmy żyli pełnią życia (Ew. Jana 10.10) i obiecuje nam chwalebne i wieczne życie (Ew. Jana 3.16; 14.2-3, 23).

Efezjan 6.6-9 zachęca nas do posłuszeństwa nie tylko po to, by zyskać przychylność ludzi, ale by działać jako "słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy", służąc z całego serca tak, jakbyśmy służyli Panu i wiedząc, że On wynagrodzi nas za wszelkie dobro, które czynimy. Jego przesłanie jest spójne dla panów niewolników, nakazując im: "wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo,", ponieważ On jest panem zarówno ich, jak i ich niewolników.

Pomimo przypadków złych lub despotycznych rządów, których wiele przykładów znajduje się w Ks. Sędziów, 1 Ks. Królewskiej i 2 Ks. Królewskiej (a także w dzisiejszym świecie), Bóg zapewnia nas, że szacunek, życzliwość i uległość są częścią Jego planu (1 Tesaloniczan 5.12-18), a nieprzestrzeganie tego zalecenia skutkuje popadnięciem w deprawację i anarchię z powodu egocentryzmu (2 Tymoteusza 3.1-9).

Krótko mówiąc, Bóg zapewnia wierzących, że tymczasowe kłopoty nigdy nie powinny przeważyć nad ekscytującą radością, która czeka na nas z Nim.