www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to jest ateizm?

Odpowiedź:
Ateizm to pogląd, głoszący, że Bóg nie istnieje. Ateizm nie jest czymś nowym. Psalm 14:1, napisany przez Dawida ok. 1000 roku p.n.e, wspomina o ateizmie – „Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga.’” Ostanie statystyki pokazują, że wzrasta liczba ludzi zostających ateistami, aż do 10 % ludzi w skali światowej deklaruje, iż są zwolennikami ateizmu. A więc dlaczego coraz więcej ludzi zostaje ateistami? Czy ateizm jest naprawdę tak logicznym stanowiskiem, jak twierdzą ateiści?

Dlaczego w ogóle ateizm istnieje? Dlaczego Bóg po prostu nie objawi siebie ludziom, udowadniając, że istnieje? Na pewno jeśli Bóg po prostu by się pojawił, wszyscy by w Niego uwierzyli! Problem z tym pomysłem jest taki, że Bożym pragnieniem nie jest to, by po prostu przekonać ludzi, że On istnieje. Bożym pragnieniem jest, aby ludzie uwierzyli w Niego przez wiarę (2 List Piotra 3:9) i zaakceptowali Jego dar zbawienia (Ew. Jana 3:16). Tak, Bóg mógłby pojawić się i raz na zawsze zademonstrować, że istnieje. Problem w tym, że Bóg jasno zademonstrował swoje istnienie już wiele razy w czasach Starego Testamentu (Księga Rodzaju rozdziały 6-9, Księga Wyjścia 14:21-22, 1 Księga Królewska 18:19-31). Czy ludzie wtedy uwierzyli, że Bóg istnieje? Tak! Czy zawrócili ze swoich złych dróg i posłuchali Boga? Nie! Jeśli człowiek przez wiarę nie chce zaakceptować istnienia Boga, zdecydowanie nie jest gotowy zaakceptować Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela przez wiarę (List do Efezjan 2:8-9). Bożym pragnieniem jest to – aby ludzie stali się chrześcijanami, nie tylko deistami (czyli tymi, którzy wierzą, że Bóg istnieje).

Biblia mówi nam, że istnienie Boga musi być zaakceptowane przez wiarę. List do Hebrajczyków 11:6 stwierdza „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.” Biblia także przypomina nam, że jesteśmy błogosławieni jeśli wierzymy i ufamy Bogu przez wiarę, „Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.” (Ew. Jana 20:29)

Fakt, że istnienie Boga musi być zaakceptowane przez wiarę nie oznacza, że wiara w Boga jest nielogiczna. Jest wiele argumentów na istnienie Boga. Proszę zajrzyj na naszą stronę „Czy Bóg istnieje?” Biblia naucza, że istnienie Boga jest jasno widziane we wszechświecie (Psalm 19:1-4), w naturze (List do Rzymian 1-18-22) oraz w naszych sercach (Księga Koheleta 3:11). Po tym wszystkim, co zostało powiedziane, powtórzmy jeszcze raz, istnienie Boga nie może być udowodnione, musi być zaakceptowane przez wiarę.

Identycznie, uwierzenie w ateizm wymaga tyle samo wiary. Zdecydowane stwierdzenie „Bóg nie istnieje!” jest stwierdzeniem, że poznało się wszystko, co jest do poznania o wszystkim, że było się wszędzie we wszechświecie, gdzie można było dojść, i że było się świadkiem wszystkiego, co jest do zobaczenia. Oczywiście żaden ateista nie wypowiedziałyby się dokładnie w ten sposób. Jednakże, jest to dokładnie to, co stwierdzają ateiści, kiedy mówią, że Bóg nie istnieje. Ateiści nie mogą udowodnić, że Bóg nie żyje np. w środku Słońca lub ponad chmurami Jupitera lub w jakiejś odległej galaktyce. To nie może zostać udowodnione, tak więc samo to, że Bóg nie istnieje, również nie może zostać udowodnione. Tyle samo wiary wymaga bycie ateistą, co bycie deistą.

A więc znów znajdujemy się w tym samym miejscu. Ateizm nie może zostać udowodniony, a istnienie Boga musi zostać zaakceptowane przez wiarę. I mocno wierzę w to, że Bóg istnieje. Z łatwością przyznaję, że moja wiara w Boże istnienie opiera się na wierze. W tym samym czasie, odrzucam twierdzenie, że wiara w Boga jest nielogiczna. Wierzę, że istnienie Boga może być jasno widziane, głęboko odczuwane i może być udowodnione filozoficznie oraz naukowo, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ponownie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat odwiedź stronę „Czy Bóg istnieje?”. „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza. Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość. Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano; ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy” (Psalm 19:2-5).

© Copyright Got Questions Ministries