www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Jak zginął apostoł Piotr?

Odpowiedź:
Biblia nie mówi nam, jak zginął apostoł Piotr. Najczęściej przyjmowana tradycja kościelna mówi, że Piotr został ukrzyżowany w Rzymie do góry nogami. Tradycja mówi, że kiedy Piotr został skazany na śmierć, poprosił o ukrzyżowanie na odwróconym krzyżu. Powodem jego prośby było to, że ponieważ zaparł się swojego Pana, nie uważał się za godnego umrzeć tak jak Jezus (zob. Ew. Mateusza 26.33-35, 69-75). Oczywiście jest to tylko tradycja, a Biblia nie potwierdza ani nie zaprzecza tej historii.

To, co wiemy na pewno o śmierci Piotra, to proroctwo Jezusa z Ew. Jana 21.18-19. "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś; lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga" (tłum. Biblia Warszawska)

Jezus przepowiedział sposób śmierci Piotra, być może po to, by przygotować go na okoliczności, w jakich przyjdzie mu żyć, gdy jego Pan zmartwychwstanie i nie będzie już z nim fizycznie. Jezus przypomniał Piotrowi, że w przeszłości ("kiedy byłeś młodszy"), Piotr miał pewną swobodę przychodzenia i odchodzenia, jak mu się podobało. Zbliżał się dzień, w którym nie będzie to już miało miejsca. "Gdy będziesz stary" nie musi oznaczać, że Piotr dożyje sędziwego wieku. W rzeczywistości, starożytni pisarze twierdzą, że Piotr został zabity około trzydziestu czterech lat po proroctwie Jezusa. Dokładny wiek Piotra w tym czasie nie jest znany.

Sposób śmierci Piotra - ukrzyżowanie - został również przepowiedziany przez Pana. "Wyciąganie" rąk może być łatwo zinterpretowane jako umieranie Piotra na krzyżu z wyciągniętymi rękami. Niektórzy historycy wskazują na fakt, że Rzymianie używali również wyciągów jako narzędzia tortur; w wyciągach ręce więźnia były rozciągnięte na poprzeczce. Niezależnie od sposobu egzekucji, jasne jest, że Piotr był zdany na łaskę innych, którzy w jakiś sposób związali go i doprowadzili do śmierci.

Pomimo makabrycznych szczegółów, jakie Piotr usłyszał o swojej śmierci, musiał czerpać pociechę i radość ze świadomości, że jego śmierć uwielbi Boga. Miłość Piotra do Jezusa i jego pragnienie posłuszeństwa i uwielbienia Go były widoczne przez resztę jego życia i służby. Męczeńska śmierć Piotra, który trzymał się nadziei nieba, świadczy o odwadze, wierze, cierpliwości i wytrwałości tego wielkiego męża Bożego, który cieszył się, że uznano go za godnego umrzeć dla imienia Jezusa.

© Copyright Got Questions Ministries