www.gotquestions.org/PolskiPytanie: Co to znaczy, że coś jest amoralne? Czym jest amoralność?

Odpowiedź:
Amoralny może mieć dwa znaczenia, które są powiązane, a jednak znacząco różne. Uznajemy coś za amoralne, jeśli bazuje na rzeczywistości oderwanej od dobra i zła. Na przykład kolor jest amoralny. Matematyka jest amoralna. Ani też nie można przypisać im jakiegokolwiek osądu moralnego. W kolorze niebieskim nie ma żadnej słuszności lub zła; równanie 2+2=4 nie jest stwierdzeniem moralnym. Jednak gdy osoba jest nazwana amoralna, to oznacza to, że on czy ona nie zastanawiają się odnośnie tego czy jakieś postępowanie jest właściwe czy złe. Amoralny polityk będzie czynił cokolwiek potrzeba, aby zyskać władzę- będzie kłamał, kradł głosy, płacił za to by ludzie milczeli itp.- bez skrupułów w swoich działaniach.

Amoralność w odniesieniu do ludzi zwykle odnosi się do słów, czynów lub postaw. Wybory zwykle mają w jakiś sposób zastosowanie do osądów moralnych, a osoba, która wykazuje rażące lekceważenie moralności związanej z jej wyborami, jest uważana za amoralną. Wydaje się, że osoba niemoralna nie ma sumienia.

Amoralność różni się od niemoralności w tym, że to drugie jest naruszeniem kodu moralnego podczas gdy pierwsze jest jedynie brakiem zainteresowania w tym temacie. Amoralna osoba nie dba o to, czy kłamanie jest dobre czy złe; dba jedynie o to czy będą jakieś konsekwencje dla niej. Niemoralna osoba zdaje sobie sprawę, że kłamanie jest złe, ale i tak kłamie. Wielu ludzi może się wydawać amoralnych, gdy w rzeczywistości są niemoralni, "dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach" (Rzymian 2.15).

Z drugiej strony problemu amoralności są ci, którzy niesłusznie przywiązują moralność do rzeczy amoralnych. Faryzeusze udoskonalili tą praktykę i utrzymywali zwykłych ludzi uwięzionych w strachu i potępieniu przez wymyślone przez ludzi zasady (Ew. Mateusza 23.4; Ew. Marka 7.7). Większość fałszywych religii atakuje moralność amoralnymi czynami czy wyborami, jak to się dzieje w niektórych błędnych denominacjach chrześcijańskich. Nie ma nic moralnego czy niemoralnego na przykład w choince; sama choinka i jej dekoracje są amoralne. Jednak niektórzy próbują zmienić kwestię posiadania choinki w kwestię moralną. Legalistyczne zasady odnośnie sposobu uczesania, noszenia ubrań, stylu obuwia czy biżuterii są innymi przykładami kwestii amoralnych, którym bezprawnie nadano status spraw moralnych.

Moralność zaczyna się i kończy na charakterze Boga. Cokolwiek co jest sprzeczne z naturą Bożą może być uznane za niemoralne; zatem gdy zachowujemy się w sposób w jaki nie podoba się Bogu, zachowujemy się niemoralnie. Kiedy przestajemy się przejmować, czy zachowujemy się niemoralnie, można powiedzieć, że jesteśmy amoralni. Rzymian 1.28 nazywa to posiadaniem "przyćmionego umysłu." Amoralna osoba może grzeszyć odważnie bez jawnego pogwałcenia sumienia czy poczucia skruchy. Rezultatem ciągłej, zatwardziałej niemoralności jest często amoralność. Sumienie jest przytłumione. Serce jest zatwardziałe. Arogancja zastąpiła poczucie winy, pozwalając osobie niemoralnej na popełnianie ohydnych czynów, których większość moralnych ludzi nie pojmuje.

Pismo Święte jasno wskazuje, że Bóg nie daje przepustki aby być amoralnym (Rzymian 2.5). Wszyscy staniemy przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego życia, czy uznajemy siebie za moralnych, niemoralnych czy amoralnych (Ew. Mateusza 12.36; Rzymian 14.12; 2 Koryntian 5.10). Amoralni ludzie mogą stać się moralnymi poprzez pokorę i pokutę (Ks. Ezechiela 11.19; 2 Koryntian 5.17). Łaska Boża może skruszyć najbardziej zatwardziałe serce i złamać najbardziej upartą wolę, gdy poddajemy się Jego prawu do bycia naszym standardem moralnym (Efezjan 2.8-9).

© Copyright Got Questions Ministries